Artikelen door Nieuwsberichten

Wat het gezondheidsrecht van onze consulenten vergt

U draagt autonomie en zelfbeschikking met betrekking tot uw levenseindekeuze hoog in het vaandel. En uw legitieme verwachting als u zich met het oog op een waardige en humane uitvoering daarvan tot een consulent wendt, is dat u op non-directieve wijze en wars van enigerlei paternalisme wordt tegemoet getreden. Mooi niet als het aan het […]

Samen sterven lijkt mooi, tót het zover is

Artikel uit het Algemeen Dagblad, 2 juli 2016 Samen sterven voor je afhankelijk wordt van de zuster in het verpleeghuis, steeds meer stellen denken eraan, volgens stichting De Einder. Maar de uitvoering van zo’n wens is een bijna ondraaglijke worsteling. De Einder ziet de laatste twee jaar duidelijk een toename van het aantal oudere paren […]

Commotie documentaire Levenseindekliniek gerechtvaardigd?

In de onlangs uitgezonden documentaire over de Levenseindekliniek worden drie mensen gevolgd die bij hun huisarts geen gehoor vonden met betrekking tot hun verzoek om geëuthanaseerd te worden en die om die reden op de Levenseindekliniek waren aangewezen. Bij alle drie hebben de aan de Levenseindekliniek verbonden artsen geoordeeld dat hun lijden uitzichtloos en ondraaglijk […]

Voormalig consulent De Einder niet vervolgd voor advies zelfdoding

Arrondissementsparket Rotterdam Het Openbaar Ministerie heeft besloten een voormalig consulent van de Stichting De Einder, een organisatie die onder andere informatie over levensbeëindiging geeft, niet te vervolgen voor de adviezen die hij gaf aan een 27-jarige vrouw. De vrouw was een medewerkster van het tv-programma Undercover in Nederland. Zij deed zich voor als een vrouw […]

Crowdfundingactie documentaire ‘Ik ben niet bang’

‘Ik ben niet bang’ is een indringende documentaire over het pijnlijke en intieme proces van hulp bij zelfdoding. De documentaire toont de enorme tol die een dergelijk traject van de betrokkenen eist, in dit geval de psychiater en zijn patiënte. Van de psychiater eiste het heel veel om mee te gaan met de wens van […]

Reactie De Einder op het rapport van de Adviescommissie Voltooid Leven

Op 4 februari 2016 heeft de Adviescommissie Voltooid Leven de ministers van Volksgezondheid en van Justitie geadviseerd naar aanleiding van hun vraag te bezien of de mogelijkheden konden worden verruimd om mensen met een voltooid leven problematiek terzijde te staan. De titel van het rapport was veelbelovend: ‘Voltooid leven, over hulp bij zelfdoding aan mensen […]

Euthanasieregels bij dementie verduidelijkt

Mensen met ernstige dementie moeten euthanasie kunnen krijgen, ook als ze dat zelf niet meer kunnen uiten. Er moet dan wel een wilsverklaring liggen uit de tijd dat ze nog helder van geest waren. Dat staat in de onlangs vernieuwde ‘handreiking’ over euthanasie van de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie. Demente patiënten […]

Antwoorden van De Einder t.b.v. Hearing Commissie Voltooid Leven

1. Hoe omschrijft De Einder de problematiek rondom “voltooid leven”? De “problematiek” situeert De Einder in de maatschappelijke opinie zoals neergelegd in internationale verdragen en een aantal grondwetten waarbij het recht op leven dusdanig wortel geschoten heeft dat de vraag naar een recht op sterven is ondergesneeuwd. Volgens De Einder is leven geen plicht. Aan […]

Het Besluit van Echtpaar S.

“Wij willen niet dat er een van ons alleen achterblijft.” Bij het eerste bezoek in april 2011 vertellen de heer en mevrouw S. dat zij samen het leven willen beëindigen. Zij kennen elkaar 63 jaar. Het was liefde vanaf de eerste ontmoeting en dat is al die jaren zo gebleven. Al pratende wordt duidelijk dat […]