Oude vrienden

Hulpvrager

Een belangrijke en algemene beweegreden voor iemand om via een consulent te streven naar het verwerven, respectievelijk behouden van de regie over het eigen levenseinde is van levensbeschouwelijke aard. De hulpvrager staat op het standpunt dat hij uiteindelijk degene is die over zijn leven en levenseinde mag beschikken. Dat standpunt huldigt men vaak al ver voordat er van enig concreet probleem sprake is. In die situatie wordt het contact met een consulent gezocht met het oog op het naar vermogen veilig stellen van het behoud van de regie over het eigen levenseinde in de toekomst.

Gaat het niet om algemene maar om concrete motieven achter het besluit om over te gaan tot zelfeuthanasie, dan is het niet makkelijk om daarover te generaliseren. Individuele omstandigheden en afwegingen spelen een grote rol. Bovendien kunnen problemen zich opstapelen. Maar om toch enkele concrete motieven te noemen:

  • In het fysieke vlak de ontwikkeling van ernstige ziekten zoals kanker, osteoporose, Parkinson en Alzheimer
  • Psychische problemen waaromtrent de hulpvrager van mening is dat hij ten onrechte weinig gehoor vindt bij artsen vanwege de ongrijpbaarheid van zijn problemen
  • Een hoge leeftijd en de daarmee gepaard gaande fysieke beperkingen
  • ‘Het leven als voltooid zien’
  • Het leven zelf waardoor het leven als niet te dragen last wordt ervaren

In alle gevallen geldt dat op heldere en zorgvuldige wijze een balans wordt opgemaakt, waarmee als het ware een algemene karakteristiek van balanssuïcide wordt gegeven. Opvallend is overigens de bewuste keuze die echtparen soms maken om zo mogelijk samen te sterven.

Tenslotte komt het nogal eens voor dat een hulpvrager zich uit voorzorg meldt. De eventuele wens te overlijden is dan nog niet acuut maar de hulpvrager maakt zich zorgen over de toekomst. Als de consulent er in slaagt de hulpvrager gerust te stellen (als het moment daar is, dan zijn wij er) dan draagt de interventie van de consulent niet alleen bij aan de (toekomstige) kwaliteit van sterven maar ook aan de (huidige) kwaliteit van leven.

U kunt De Einder via begeleiding@deeinder.nl benaderen voor doorverwijzing naar een van onze consulenten.