Oude dame

Wilsverklaring

De Einder biedt u een formulierenset die bestaat uit de volgende vijf documenten:

  1. Euthanasieverzoek
  2. Volmacht
  3. Behandelverbod annex niet reanimeren verklaring
  4. Vrijwaringverklaring bij levensbeëindiging onder eigen regie
  5. Laatste wensen en praktische informatie


Wilsverklaring downloaden of bestellen

U kunt hier de formulierenset en de toelichting op de wilsverklaringen downloaden.

U kunt de formulierenset ook bestellen door € 5 over te maken op bankrekeningnummer NL18 INGB 0005 5964 02 (Buitenland BIC: INGBNL2A) t.n.v. De Einder onder vermelding van ‘formulierenset’. Vergeet niet uw adres te vermelden.


Waarom een wilsverklaring

In de afgelopen decennia is medisch-technisch steeds meer mogelijk geworden. Mede hierdoor worden mensen gemiddeld steeds ouder. Een gevolg hiervan is dat we meer en meer zijn gaan nadenken over de problemen die zich kunnen voordoen bij ons levenseinde. Wanneer u ziek bent – maar liever eerder – moet u met uw behandelde arts praten over uw wensen wat betreft medische behandeling, reanimatie, euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Maar wanneer u zich bijvoorbeeld in een comateuze toestand bevindt of dementerend bent, dan is een helder gesprek nauwelijks of niet meer mogelijk. U bent dan zoals dat heet ‘wilsonbekwaam’. Anderen, artsen in een ziekenhuis of een verpleeghuis bijvoorbeeld, beslissen in die situatie over uw behandeling. In een wilsverklaring kunt u uw wensen duidelijk maken betreffende behandeling, staken van behandeling, kortom al uw wensen die gaan over uw levenseinde.

Dit gesprek moet eigenlijk al plaats hebben in een veel vroeger stadium en niet in een situatie waarin u afhankelijk en kwetsbaar bent geworden. Zolang u ‘aanspreekbaar’ bent, zal naar uw standpunt worden gevraagd. Wanneer uw standpunt verschilt met uw schriftelijke verklaring, dan zal uw mondelinge verklaring als laatste wens gelden.

De verklaringen kunnen dus belangrijk zijn in de nabije of verre toekomst, wanneer u geen uiting meer kunt geven aan uw wensen. Het is belangrijk dat een familielid of vriend als uw vertegenwoordiger namens u kan optreden of u kan bijstaan als dat nodig is. Verder is het van belang dat uw wilsverklaringen actueel zijn, dus zorg er voor dat u deze regelmatig vernieuwt en voorziet van een recente datum.

Het is noodzakelijk dat uw arts op de hoogte is van uw wensen. Laat na invulling en ondertekening de verklaringen bij uw arts achter voor het medisch dossier. Het is tevens noodzakelijk dat u regelmatig op dit onderwerp terugkomt.