De Einder zoekt een consulent met achtergrond in de psychologie of psychiatrie

In verband met de groeiende hulpvraag is De Einder op zoek naar consulenten met een achtergrond in de psychologie of psychiatrie. Wij zoeken consulenten die zijn opgeleid als psychotherapeut, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

U heeft aantoonbare ervaring in de omgang met mensen met psychiatrische dan wel psychische problematiek en bent vanuit uw ervaring in staat om zinvol in gesprek te blijven met mensen die vanuit hun problematiek of door hun eerdere ervaringen wantrouwend en afhoudend staan ten opzichte van vragende gesprekspartners.

Misschien is dit iets voor u of mogelijkerwijs kent u iemand die dit aanspreekt.

Een door De Einder gefaciliteerde consulent is een zelfstandig opererende beroepsbeoefenaar die niet in dienst is van De Einder en die niet in een hiërarchische verhouding tot De Einder staat. Een consulent oefent zijn werk zelfstandig uit met volledige verantwoordelijkheid voor de hem toevertrouwde taak. Over vergoeding voor consult en reiskosten maken consulent en cliënt zelf afspraken.

U kunt hier het profiel van de vacature van consulent downloaden.

Indien u vragen heeft over het profiel of interesse heeft in de functie kunt u contact opnemen met Catharina Vasterling, 0651193770 of vasterlingcatharina@gmail.com.
Catharina is op vakantie van 11 tot 29 augustus.