Twitter feed

“Vaak ervaren mensen in hun eigen omgeving geen ruimte om over hun doodswens te praten. De Einder is die gesprekspartner.”. https://www.humanistischverbond.nl/de-gesprekspartner-over-de-dood/

Waarom mag ik niet dood? Over machteloosheid verdragen. https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/waarom-mag-ik-niet-dood.htm?utm_medium=twitter via @medischcontact

In strijd met de euthanasiewet zou zijn als aan de wilsonbekwame levenswens voorrang wordt gegeven boven de wilsbekwame doodswens. Toch kunnen er gegronde redenen zijn om de wilsbekwame euthanasiewens niet te honoreren #dementie https://www.deeinder.nl/de-koffie-euthanasie-wat-gaat-voor-is-dat-de-wilsbekwame-doodswens-of-is-het-de-wilsonbekwame-levenswens/

Uit de wet volgt dat de wilsbekwame doodswens voorrang boven de wilsonbekwame levenswens heeft. De wetsgeschiedenis bevat voldoende veiligheidskleppen tegen mogelijkerwijs al te scherpe kanten van een wilsverklaring. Chabot c.s vs De Bontridder in NJB https://www.deeinder.nl/wp-content/uploads/2019/12/miriam_de_bontridder_naschrift_nederlands_juristenblad.pdf

Load More...