Twitter feed

Naast het recht op leven moet er een recht op sterven komen. Welke ik heeft het meeste recht van spreken: de demente persoon of diegene die hij voorafgaand aan zijn dementie was? https://t.co/Feid30tRFO

Ik verwacht niet dat anderen mij helpen, maar wat ik niet wil is dat anderen mij dat (willen) beletten. Juist omdat ik het recht heb mijn eigen leven te beëindigen! Wat ik ook niet wil is anderen belasten met gevolgen van mijn beslissing. https://t.co/VCkn2XFX7b

En wat ik ook niet wil is dat mensen die van mij houden strafbaar zijn als ze mij helpen om mijn autonome tot stand gekomen beslissing autonoom te kunnen uitvoeren! https://t.co/Ci0S7sJGGJ

We hebben een nieuwe naam! Expertisecentrum Euthanasie is sinds 4 september de nieuwe naam van de Levenseindekliniek. Met de wijziging willen we meer duidelijkheid creëren over de aard van onze werkzaamheden. Lees meer op https://t.co/2Ypqf2kX2H

Load More...