Voortgang Replicatieonderzoek Dr. B. Chabot

Sinds de zomer van vorig jaar wordt er door de Erasmus Universiteit een replicatieonderzoek uitgevoerd dat gebaseerd is op het promotieonderzoek van Dr. B. Chabot uit 2007. Zowel het Steunfonds Laatste Wil, als de NVVE en de Einder hebben het financieel mogelijk gemaakt dit onderzoek uit te laten voeren. In onderstaand bericht wordt u geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. Eind 2024 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Update project Zelfdoding in eigen regie in Nederland

d.d. 20 juni 2024

Het project

Het Erasmus MC voert een onderzoeksproject Zelfdoding in eigen regie in Nederland door het vrijwillig stoppen met eten en drinken (STED) of de zelfstandige verzameling en inname van (slaap)medicatie of andere middelen (SLM) uit. Het betreft een replicatieonderzoek van Boudewijn Chabot dat in 2007 werd gepubliceerd. Dit onderzoek wordt betaald door Steunfonds Laatste Wil, de NVVE en Stichting de Einder, en verloopt voorspoedig. De hoofdvragen van het onderzoek zijn: Hoe veel mensen overlijden jaarlijks door STED of SLM? Zijn de aantallen veranderd sinds het onderzoek van Chabot, en zo ja: wat zijn mogelijke verklaringen voor veranderingen in frequentie? En wat is de kwaliteit van sterven van iemand die kiest voor zelfdoding in eigen regie? We zullen deze vragen beantwoorden door middel van het uitvoeren van grootschalig vragenlijstonderzoek onder zogeheten vertrouwenspersonen van iemand die is overleden door STED of SLM, en door verdiepende interviews te houden met deze vertrouwenspersonen.

Vragenlijstonderzoek en interviews

Er werd een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ruim 70.000 leden van het Verian panel – voorheen bekend als TNS NIPO. Er was voldoende respons, en de analyse van de vragenlijstgegevens is ondertussen in volle gang en vergt enkele stappen. De uiteindelijke frequentieschatting wordt door middel van complexe statistiek berekend.
Tot onze opluchting zijn er voldoende respondenten die aangaven bereid te zijn om in een interview meer te vertellen over hun ervaring. De interviews worden momenteel voorbereid en naar verwachting op korte termijn uitgevoerd.

Klankbordgroep

Om vanuit het veld en diverse disciplines feedback te krijgen werd er een klankbordgroep samengesteld van experts uit verschillende vakgebieden. De klankbordgroep bestaat onder andere uit een hospice-arts, jurist, ethicus, psychiater en een consulent van stichting de Einder. Tijdens de eerste klankbordgroep bijeenkomst werden de eerste resultaten van het vragenlijstonderzoek besproken en werd input gevraagd voor de interviewvragen. Experts gaven bijvoorbeeld aan nieuwsgierig te zijn naar de verhouding tussen een eerder verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding aan een arts, en de uiteindelijke keuze voor zelfdoding in eigen regie. Ook waren ze benieuwd naar de relatie tussen de vertrouwenspersoon en overledene.

De onderzoekers van het Erasmus MC,
Agnes van der Heide, Suzanne van de Vathorst en Fenne Bosma