Links

Links

www.113online.nl  Zelfmoord, zelfdoding, niet meer willen leven of zelfdoding. Hoe je het ook noemt, bij 113Online kun je hierover praten. Anoniem, vrij en open. Via de telefoon, e-mail of chat. Je kunt 24 uur per dag vertellen over je angst, depressiviteit en gepieker. Wil je meer dan dat? Hulp bij het vinden van passende oplossingen is veelal voorhanden. Bijvoorbeeld door middel van e-consultatie en chat-therapie.

www.blijfjebijme.nl  Ervaringen bij een zelfgekozen levenseinde.

www.eenwaardiglevenseinde.nl Op deze site vindt u nieuwe feiten en ervaringen over drie methoden voor zelfeuthanasie. Deze staan uitvoerig beschreven in het handboek van Boudewijn Chabot en Stella Braam: Uitweg.

www.euthanasieindepsychiatrie.nl Een website van twee moeders die hun kind hebben verloren door zelfdoding, omdat euthanasie geweigerd werd.

www.jongeheldeninjeomgeving.nl  Is er in uw omgeving een kind of een jongere die een gezinslid of een andere dierbare gaat verliezen of heeft verloren? Dan is deze website voor u bedoeld.

www.korrelatie.nl  Korrelatie verleent hulp bij psychische en sociale problemen zowel telefonisch als via internet. Korrelatie biedt advies en hulp op maat. Vanwege de lage drempel van Korrelatie kunnen mensen in een vroeg stadium worden geholpen en kan de druk op de (geestelijke) gezondheidszorg verminderen. Korrelatie werkt met professionals zoals: maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. De hulp is toegespitst op de individuele en unieke situatie van de cliënt.

www.landelijksteunpuntrouw.nl  De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en voorlichting over rouw. Ook kan op verzoek doorverwezen worden naar diverse vormen van rouwzorg.

www.nvve.nl  De NVVE wil een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

www.rtde.eu  Right to Die Europe is de Europese afdeling van de World Federation of Right To Die Societies. Stichting de Einder is hierbij aangesloten als lid. (De website is tijdelijk offline).

sterven.startpagina.nl

www.stichtingstem.info  STEM staat voor Sterven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de zorg. Door de actuele discussie over ‘Voltooid Leven’ wordt nog eens extra duidelijk dat praten over sterven van groot belang is en dat is waar de Stichting STEM voor staat. STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen door mensen te stimuleren over sterven te praten en handvatten te bieden hoe ze dat kunnen doen. Behalve maatschappelijke initiatieven, zoals www.doodgewoonbespreekbaar.nl ontwikkelt de stichting allerlei producten en projecten voor de (palliatieve) zorg, zoals trainingen en een dvd ‘Kijk op sterven’.

www.worldrtd.net  De World Federation of Right to Die Societies is opgericht in 1980 in Oxford (Engeland): mensen behoren het recht te hebben om hun eigen keuzes te maken over de manier en het tijdstip van hun eigen dood. Elk van de aangesloten organisaties werkt op haar eigen wijze om deze rechten te bewerkstelligen. Stichting de Einder is bij de World Federation aangesloten als lid.