Links

Organisaties

Voor informatie, hulp en begeleiding bij een humane dood in eigen regie


www.nvve.nl  De NVVE komt op voor vrijheid van sterven. De mens heeft vrijheid van sterven, dat wil zeggen dat hij in vrijheid kan bepalen op welke manier en op welk moment hij wil sterven.

www.laatstewil.nu Coöperatie Laatste Wil is opgericht om voor haar leden te bewerkstelligen dat het eigen levenseinde mag en kan worden geregisseerd.

www.levenseindecounseling.com Stichting ​Levenseindecounseling is er op gericht om mensen te woord te staan die in alle openheid en zonder moreel vooroordeel wensen te praten over het levenseinde.

www.expertisecentrumeuthanasie.nl/ Het expertisecentrum euthanasie ( de voormalige Levenseinde kliniek) beoordeelt euthanasieverzoeken van mensen die niet bij hun eigen arts/ behandelaar terecht kunnen. Als het euthanasieverzoek voldoet aan de wettelijke eisen voeren zij ook de euthanasie of de hulp bij zelfdoding uit.

www.worldrtd.net  De World Federation of Right to Die Societies is opgericht in 1980 in Oxford (Engeland): mensen behoren het recht te hebben om hun eigen keuzes te maken over de manier en het tijdstip van hun eigen dood. Elk van de aangesloten organisaties werkt op haar eigen wijze om deze rechten te bewerkstelligen. De Einder is bij de World Federation of Right to Die Societies aangesloten als lid.

www.rtde.eu  Right to Die Europe is de Europese afdeling van de World Federation of Right To Die Societies. De Einder is bij Right to Die Europe aangsloten als lid.

Overige hulporganisaties

www.113.nl  0800 – 0113 Zelfmoord, zelfdoding, niet meer willen leven of zelfdoding. Hoe je het ook noemt, bij 113Online kun je hierover praten. Anoniem, vrij en open. Via de telefoon, e-mail of chat. Je kunt 24 uur per dag vertellen over je angst, depressiviteit en gepieker. Wil je meer dan dat? Hulp bij het vinden van passende oplossingen is veelal voorhanden. Bijvoorbeeld door middel van e-consultatie en chat-therapie.

www.agora.nl Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven tot het einde. Agora stimuleert als centrum voor beleidsondersteuning een palliatieve benadering in zorg en welzijn door te verbinden, signaleren, agenderen en communiceren en neemt hierbij patiënt en naaste als vertrekpunt.

www.autisme.nl geeft informatie over alle aspecten die verband houden met autisme.

www.psychischegezondheid.nl MIND Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland. Het Fonds doet dit door het geven van voorlichting over psychische problemen en het financieren van projecten en onderzoek.

www.depressievereniging.nl De Depressie Vereniging is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

www.ivonnevandevenstichting.nl Landelijk platform nabestaanden na zelfdoding.

www.mindkorrelatie.nl MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. Zij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

www.landelijksteunpuntrouw.nl  Het Landelijk Steunpunt Rouw biedt zowel op emotioneel als op zakelijk gebied hulp en advies aan nabestaanden van wie iemand in de naaste omgeving is overleden.

www.ikwilmetjepraten.nu De coalitie ‘Van Betekenis tot het einde’ is een samenwerking tussen verschillende organisaties die willen stimuleren dat mensen meer ruimte en aandacht hebben voor de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan.

www.nis-stervensbegeleiding.nl Het Nederlands Instituut voor Trainingen Stervensbegeleiding biedt trainingen, lezingen en begeleiding om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stervensbegeleiding.

www.palliatievezorg.nl Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg. Op dit platform vindt u alle informatie over palliatieve zorg.

www.deluisterlijn.nl Sensoor is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon.

sterven.startpagina.nl

www.stichtingstem.info  STEM staat voor Sterven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de zorg. Door de actuele discussie over ‘Voltooid Leven’ wordt nog eens extra duidelijk dat praten over sterven van groot belang is en dat is waar de Stichting STEM voor staat. STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen door mensen te stimuleren over sterven te praten en handvatten te bieden hoe ze dat kunnen doen. Behalve maatschappelijke initiatieven, zoals www.doodgewoonbespreekbaar.nl ontwikkelt de stichting allerlei producten en projecten voor de (palliatieve) zorg, zoals trainingen en een dvd ‘Kijk op sterven’.

www.vmdb.nl De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen.

www.ypsilon.org Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Internationale organisaties

Hieronder staat een aantal internationale organisaties die interessant kunnen zijn.

Exit International (Australië)

Levenseinde Informatieforum (België)

Recht op waardig sterven (België)

Dignitas (Zwitserland)

Life Circle (Zwitserland)

Pegasos (Zwitserland)

Een overzicht van alle internationale organisaties vindt u hier:
http://www.worldrtd.net/member-organizations
http://www.rtde.eu/european-organizations/