Oude heer

Begeleiding

Steun bij een waardig levenseinde in eigen regie

Als u zelfeuthanasie overweegt – voor nu of voor een moment in de toekomst – wil De Einder een vangnet bieden door u desgevraagd voor informatie, morele steun en begeleiding door te verwijzen naar door haar gefaciliteerde en opgeleide consulenten. De consulent is te bereiken via begeleiding@deeinder.nl of schriftelijk via onze postbus.

De consulent voert met u een gesprek over de achtergronden van uw wens, de eventuele consequenties die deze wens voor u zou kunnen hebben en kan u desgevraagd de informatie verstrekken voor een zorgvuldig voorbereide en uitgevoerde zelfeuthanasie. Morele ondersteuning bij uw wens behoort eveneens tot de taak van de consulent.

De consulenten waar De Einder naar doorverwijst, zijn gebonden aan zorgvuldigheidsnormen. Tot de door de consulenten in acht te nemen zorgvuldigheid behoort naast het hebben van respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de hulpvrager ook het bespreekbaar maken van de impact die een levenseindebesluit voor de naaste omgeving van de hulpvrager kan hebben en het zo mogelijk betrekken van die omgeving bij de begeleiding.

Een andere belangrijke zorgvuldigheidsnorm waaraan een consulent zich houdt is dat hij binnen de kaders van de wet en de daarop gebaseerde jurisprudentie opereert. Dit betekent dat een consulent niet behulpzaam is bij de feitelijke uitvoering van de zelfeuthanasie en evenmin de middelen daartoe verstrekt.

Aan onze website is een meldingsbrief toegevoegd, een formulier waarmee u een geslaagde of niet geslaagde zelfdoding kunt melden aan de Einder. Deze informatie is belangrijk voor ons omdat het iets vertelt over de betrouwbaarheid van methoden en middelen en ook wat eventueel fout kan gaan. Het draagt ertoe bij dat wij onze informatie up to date houden. Ook bij een nieuwe druk van Uitweg is deze praktijkinformatie relevant.