Ouder echtpaar

Klachtenprocedure

Aan mensen die een waardige dood in eigen regie oftewel zelfeuthanasie overwegen – voor nu of voor een moment in een verderaf gelegen toekomst – wil De Einder een vangnet bieden door hen desgevraagd voor informatie en morele steun door te verwijzen naar door haar gefaciliteerde consulenten. Dit proberen wij voor de vrager en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk te doen.
Het kan echter zijn dat u niet tevreden bent over de informatie of het advies dat u heeft gekregen, of dat zaken niet zijn gelopen zoals u had verwacht. Uw klacht hierover is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier op onze website.

Wat zet u in uw klacht?
Geef in uw klacht in ieder geval aan waar de klacht betrekking op heeft, met wie van onze (vrijwillige) medewerkers u heeft gesproken en wanneer dat gesprek heeft plaatsgevonden. Geef hierbij ook aan hoe we u kunnen bereiken, bij voorkeur telefonisch. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Als u een klacht indient via info@deeinder.nl of via Postbus 33, 5469 ZG Erp, ontvangt u te allen tijde een ontvangstbevestiging van uw klacht.
Uw klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken persoon en het bestuur van onze stichting.
We streven ernaar om binnen 14 dagen met u contact op te nemen om tot een oplossing te komen.
Er zal van de afhandeling van uw klacht een verslag worden bijgehouden door de betrokken personen. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u een kopie van het verslag.

Niet eens met de oplossing?
Bent u het niet eens of niet tevreden met de beslissing over uw klacht, dan kunt u opnieuw contact met ons opnemen waarbij u bezwaar maakt tegen de reactie of beslissing.
Uw reactie zal dan opnieuw worden beoordeeld door de betrokken persoon en iemand van het bestuur.
Mocht er geen oplossing worden bereikt zal de betrokken persoon in overleg treden met de adviseur consulentenzaken die, indien gewenst, vervolgens met u in overleg zal gaan.
Als dit ook niet tot een bevredigende oplossing leidt gaat uw klacht naar de voorzitter van de stichting.
Deze beoordeelt de klacht en beslist over het vervolg en gaat, indien nodig, in gesprek met de betrokkenen.