De jonge hulpvrager

Onze richtlijnen voor de begeleiding van een jonge hulpvrager

De begeleiding van jou als jonge hulpvrager die slechts de dood als oplossing voor het lijden ziet, vergt een andere aanpak dan de begeleiding van ouderen die het grootste deel van hun leven al achter de rug hebben.

Jong is een begrip dat in verband met de kalenderleeftijd wordt gebracht maar jong is ook een dubbelzinnig begrip als je uitgaat van de ontwikkeling van het brein. Rond het 25ste jaar is het adolescentenbrein uit ontwikkeld tot een “volwassen” brein. Tegelijkertijd is jong in onze beleving ook verbonden met de emotionele leeftijd van iemand.

Dat wat iemand meemaakt in zijn of haar leven en de wijze waarop dat geïntegreerd is in de persoonlijkheid bepaalt tot op zekere hoogte of we iemand als jong of als volwassen/uitgegroeid ervaren. Zo kan iemand van 21 de indruk maken van een emotioneel volgroeid persoon, ”oud voor zijn leeftijd” zeggen we dan en iemand van 30 kunnen we “jong voor zijn leeftijd” vinden, dat hangt samen met de emotionele rijpheid die wij ervaren in het contact.

Globaal zou je kunnen zeggen dat tussen de 18 en de 30 jaar jong is en dat hangt behalve met de kalenderleeftijd ook samen met de levenservaringen die iemand heeft opgedaan en de wijze waarop deze ervaringen de persoonlijkheid beïnvloed hebben. Natuurlijk heb ook jij als jonge hulpvrager recht op respect voor jouw autonomie of zelfbeschikkingsrecht, ook al zou die autonomie tot een beslissing leiden die voor de consulent moeilijk te verdragen is.

Mocht je behoefte hebben aan verdere gesprekken of meer informatie willen, kun je onze consulenten bereiken via begeleiding@deeinder.nl.