Testament

Schenken via testament

Schenken via uw testament

Wellicht houden vragen rond uw nalatenschap u al enige tijd bezig: Wat moet ik regelen? Aan wie wil ik mijn bezit nalaten? Als u het een plezierig idee vindt dat u ook na uw leven van betekenis kunt zijn voor het realiseren van de doelstellingen van De Einder dan kan dat door De Einder als begunstigde in uw testament op te nemen.

U kunt De Einder benoemen tot mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere instellingen of organisaties. De Einder krijgt dan als mede-erfgenaam recht op een deel van uw nalatenschap. Dat heet een ‘erfstelling’.

U kunt ook een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten. Dat heet een ‘legaat’.

Zo werkt nalaten
U kunt op twee manieren een gift aan De Einder opnemen in uw testament, namelijk in de vorm van een erfstelling en in de vorm van een legaat. Beide vormen dienen te worden vastgelegd in uw testament.

Erfstelling
Bij een erfstelling ‘vermaakt’ u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan De Einder. De tekst die in het geval van een erfstelling in uw testament moet worden gebruikt luidt als volgt: “Ik benoem tot mijn erfgenaam Stichting de Einder, gevestigd te Goirle.”

Legaat
Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat De Einder een bepaald bedrag in geld (een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap) zal ontvangen. Behalve een bedrag kunt u in een legaat ook een goed aan De Einder nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille. De ontvanger van een legaat heet een ‘legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap.

De tekst die in het geval van een legaat in uw testament moet worden gebruikt is als volgt: “Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan Stichting de Einder, gevestigd te Goirle, een bedrag in contanten groot X euro / het perceel IJ, kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg 2, te B”. Laat altijd uw testament opmaken Als u geen testament opstelt, wordt uw erfenis volgens de wettelijke regels verdeeld. Uw partner en kinderen hebben recht op een deel van de erfenis. Heeft u helemaal geen familie, dan vervallen al uw eigendommen en uw vermogen aan de staat. Als u dit wilt voorkomen, moet u dit apart vastleggen in een testament. Het is dus raadzaam om altijd uw testament op te maken als u wilt afwijken van de wettelijke standaard. Dat gebeurt door een notaris.

Vragen?
Heeft u vragen over dit niet gemakkelijke onderwerp schroom dan niet contact met ons op te nemen via info@deeinder.nl. Wij helpen u graag verder.