Consulent en ciënt

Consulent

Wat u kunt verwachten van een consulent

Een door De Einder gefaciliteerde consulent is een zelfstandig opererende beroepsbeoefenaar die niet in dienst is van De Einder en die niet in een hiërarchische verhouding tot De Einder staat. Een consulent oefent zijn werk zelfstandig uit, met volledige verantwoordelijkheid voor de hem toevertrouwde taak. Over vergoeding voor consult en reiskosten maken de consulent en u als  hulpvrager zelf afspraken.

De professionaliteit van de door De Einder gefaciliteerde consulenten wordt in de praktijk in stand gehouden, bevorderd en verdiept door het organiseren van themadagen, trainingen, externe scholing, intervisie en supervisie. De consulent tekent daartoe een convenant waarin afspraken worden vastgelegd tussen bestuur en consulent en waarin zowel privacy en vertrouwelijkheid zijn geborgd.

Werkzaamheden

De consulent is geen therapeut of behandelaar. De begeleiding door de consulent heeft ten doel om door middel van gesprekken met u als hulpvrager te komen tot een weloverwogen besluit en een eventuele zorgvuldige uitvoering. Naar welke kant dat besluit uiteindelijk zal uitvallen en wanneer dat eventueel gebeurt, is dus geheel aan u als hulpvrager zelf. De consulent zal ten alle tijden een verslag van de gesprekken bijhouden in een beveiligd elektronisch dossier, dat alleen toegankelijk is voor de consulent en de consulentenadviseur. Deze verslaglegging is noodzakelijk voor de consulent om zich in geval van juridische geschillen te kunnen verantwoorden.

Meer informatie over de werkzaamheden kunt u hier teruglezen.

Mocht u na het lezen van bovenstaand interesse hebben om zelf als consulent voor de Einder aan de slag te gaan, kunt u hier het complete functieprofiel vinden.

Indien u vragen heeft over het profiel of interesse heeft in de functie kunt u contact opnemen met onze adviseur Catharina Vasterling 06-51193770,  vasterlingcatharina@gmail.com of info@deeinder.nl