Fiscaal doneren

Fiscaal schenken

Fiscaal schenken met belastingvoordeel

Wilt u schenken met belastingvoordeel? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal 5 jaar vast. Dit kan met een notariële akte, maar ook met een schriftelijke overeenkomst met De Einder. Wij kunnen u een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst toezenden. Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Uw gift is dus volledig belastingaftrekbaar en staat helemaal los van de drempel die hierin door de belastingdienst wordt gehanteerd.

Uw voordeel bij een periodieke schenking
Met een periodieke schenking haalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37,35% tot 49,5% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan De Einder schenken, soms zelfs tot het dubbele bedrag!

Voorbeelden
Hieronder ziet u ter verduidelijking een tabel met een aantal rekenvoorbeelden. Deze tabel is gebaseerd op de tarieven van 2020 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Let op, de exacte uitwerking is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Belastingschijf

37,35%

49,50%

Uw gift kost netto € 120 € 250 € 500 € 120 € 250 € 500
Periodieke schenking € 191 € 399 € 798 € 237 € 495 € 990

Om uw persoonlijke belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u de schenkcalculator de gebruiken.

Het voordeel voor De Einder
Voor De Einder betekent uw periodieke schenking dat wij voor langere tijd verzekerd zijn van uw financiële steun. En vooral díe structurele steun helpt ons onze doelen te bereiken.

Belastingvrij schenken zonder notariële akte of schriftelijke overeenkomst
Een periodieke schenking zónder notariële akte kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dan moet u wel jaarlijks minimaal 1% en maximaal 10% van uw inkomen aan De Einder schenken. Voor de meeste mensen is het daarom gunstiger om te kiezen voor een notariële akte.

Belastingdienst en ANBI
Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. De Einder is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  1. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  2. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  3. Omdat u schenkt aan een ANBI mag u 100% van de gift aftrekken bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Uiteraard mits u boven de drempel uitkomt of een schriftelijke overeenkomst/notariële akte voor periodieke schenking heeft gemaakt.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Vragen?
Voor alle vragen over periodiek schenken en fiscale voordelen kunt u een mail sturen naar info@deeinder.nl. Wij helpen u graag verder.