Financiën

Jaarverslag, financiën en beleidsplan

Jaarverslag van De Einder

Vanaf het moment van oprichting beoogt Stichting de Einder openheid te geven over (hulp bij) zelfdoding. Enerzijds om het thema maatschappelijk bespreekbaar te maken, anderzijds om kenbaar te maken dat het bestaan van de stichting nog steeds van betekenis is voor hen die wensen onbevooroordeeld te woord te worden gestaan of die elders niet gehoord worden.

De financiële verantwoording van de stichting kan gevonden worden in de jaarverslagen.
U kunt hier de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden.

Jaarverslag van 2022

Jaarverslag van 2021

Jaarverslag van 2020

Jaarverslag van 2019

Jaarverslag van 2018

Jaarverslag van 2017

Jaarverslag van 2016

Jaarverslag van 2015

Jaarverslag van 2014


ANBI en Beleidsplan van De Einder

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

·        het werk dat de instelling doet

·        de manier waarop de instelling geld werft

·        het beheer van het vermogen van de instelling

·        de besteding van het vermogen van de instelling

U kunt hier het Beleidsplan 2021 downloaden.