Vader en zoon

Methoden

Drie methoden voor zelfeuthansie

Er zijn drie wegen tot zelfeuthanasie: de medicijnroute, stoppen met eten en drinken of de heliummethode. De drie methoden worden op deze website kort toegelicht. Nadere toelichting vindt u in onze brochure, een waardig levenseinde in eigen regie, die u hier kunt downloaden.

De drie onderscheiden wegen tot zelfeuthanasie verschillen uiteraard van elkaar. In dit verband wordt nog gewezen op het volgende. Levensbeëindiging via een proces van bewust versterven wordt niet beschouwd als zelfdoding en derhalve ook niet als een niet-natuurlijke dood. Dat heeft consequenties voor de formele afhandeling: er komt geen schouwarts noch politie aan te pas. Voor de formele afhandeling is dat zeker relevant al is het weinig logisch.

Het verkrijgen en behouden van regie en zeggenschap over het eigen levenseinde kan in het geval van bewust versterven en de heliummethode gerealiseerd worden zonder dat er van een conflict met de wet sprake hoeft te zijn.

Bij het gebruikmaken van de medicijnroute is het heel goed mogelijk dat het verwerven van de te gebruiken middelen een overtreding van de geneesmiddelenwet of de opiumwet met zich meebrengt. De consulent informeert over al deze aspecten en het is aan de hulpvrager om een eigen weloverwogen keuze te maken waarvoor alleen de hulpvrager de verantwoordelijkheid kan dragen.

Uitgebreide informatie over de drie methoden is te vinden in het boek ‘Uitweg’ van Boudewijn Chabot. U kunt het boek bestellen bij Bol.com door hier te klikken

De Stichting Waardig Leven van Boudewijn Chabot heeft ook een DVD uitgebracht waarin de heliummethode nader wordt toegelicht. Deze kan worden besteld via de volgende link www.eenwaardiglevenseinde.nl . Met betrekking tot de heliummethode geldt een waarschuwing: schaarste heeft ertoe geleid dat heliumproducenten sinds kort met zuurstof verdunde helium op de markt brengen die niet geschikt is als middel om op een humane wijze het leven te beëindigen. Als alternatieven voor deze verdunde helium wordt op dit moment onderzoek naar andere inerte gassen verricht. Voor actuele informatie over zelfeuthanasie door middel van inerte gassen wordt naar www.eenwaardiglevenseinde.nl verwezen.

Met nadruk wordt verder aangegeven dat de informatie op deze site niet bedoeld is als vervanging van de informatie in het boek ‘Uitweg‘.