Uw huisarts

De ruimte die uw huisarts bij het zelfgekozen levenseinde heeft

De ruimte die de huisarts bij het zelfgekozen levenseinde heeft, is vaak veel groter dan hij zelf en zijn patiënt veronderstellen. Een misverstand is dat psychisch lijden zich niet leent voor artseneuthanasie (euthanasie conform de Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding, in de volksmond: de euthanasiewet). Een ander misverstand is dat de patiënt in de stervensfase moet verkeren of een beperkte levensverwachting moet hebben dan wel dat er sprake moet zijn van een levensbedreigende ziekte. Ook dementerenden kunnen voor artseneuthanasie in aanmerking komen als zij in een zorgvuldige en concrete wilsverklaring hun wensen hebben vastgelegd en deze goed met de huisarts is afgestemd.

Minder bekend is verder dat een stapeling van (overwegend medische) ouderdomsklachten ook kan voldoen aan de criteria zoals gesteld in de Wet Toetsing Levenseinde. De wet stelt verder geen eisen aan de uitvoering van de euthanasie, dit kan zowel middels een injectie als ook met een dodelijk drankje dat door de patiënt wordt opgedronken.

De Einder wordt regelmatig benaderd met zowel vragen over euthanasie conform de euthanasiewet (hetgeen wij artseneuthanasie noemen) als met vragen ten behoeve van mensen die overwegen de beëindiging van hun leven in eigen hand te nemen (hetgeen wij zelfeuthanasie noemen).

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van artseneuthanasie, dan kunt u ons per mail bereiken via begeleiding@deeinder.nl.

Meer achterliggende informatie omtrent de rol van de arts bij euthanasie kunt u hier nalezen.
Verdere informatie is terug te vinden in de Euthanasie Code 2022.