Moeder en zoon

Folder en brochure

Folder van De Einder

In deze folder treft u algemene informatie aan over De Einder en haar doelstellingen. Hiermee kunt u de doelstelling van de Stichting de Einder uitdragen in uw omgeving. U kunt deze folders gratis bestellen via info@deeinder.nl. Vergeet niet uw adres te vermelden.

Brochure van De Einder

Het merendeel van de tekst van deze website kunt u ook vinden in onze brochure ‘Een waardig levenseinde onder eigen regie’. U kunt deze brochure hier downloaden.
Indien u graag een gedrukte versie van de brochure leest kunt u die bestellen door € 9,50 over te maken op bankrekeningnummer NL18 INGB 0005 5964 02 ten name van De Einder onder vermelding van ‘brochure’. Vergeet niet uw adres te vermelden.