Contact

Contact

Contact voor hulpvragers

Hulpvragers kunnen De Einder via begeleiding@deeinder.nl dan wel via ons postbusadres benaderen voor doorverwijzing naar een van onze consulenten.


Contact voor professionals

Artsen en overige professionals uit de gezondheids- of welzijnszorg kunnen De Einder via artsenondersteuning@deeinder.nl benaderen voor vragen die ten aanzien van een patiënt of cliënt rijzen.


Contact overige zaken

Voor overige zaken is Stichting de Einder bereikbaar via info@deeinder.nl dan wel via onderstaand postbusadres.


Postadres

Postbus 9
5050 AA Goirle
Nederland


Contact met de pers

Miriam de Bontridder, bestuurslid juridische zaken, is woordvoerder van Stichting de Einder. Zij is te bereiken via miriamdebontridder@gmail.com.


Bankgegevens

Indien u ons wilt steunen kunt u uw donatie overmaken op NL18 INGB 0005 5964 02 (Buitenland BIC: INGBNL2A) ) ten name van De Einder.


Overig

  • Stichting de Einder heeft de ANBI-status
  • RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816040102
  • Kamer van Koophandel nummer: 41241519

Stichting de Einder is lid van de Humanistische Alliantie, van de World Federation of the Right to Die Societies en lid van Right to Die Europe.