Links

Organisaties, films, boeken, wetenschappelijke artikelen

Organisaties

Voor informatie, hulp en begeleiding bij een humane dood in eigen regie

www.nvve.nl  De NVVE komt op voor vrijheid van sterven. De mens heeft vrijheid van sterven, dat wil zeggen dat hij in vrijheid kan bepalen op welke manier en op welk moment hij wil sterven.

www.laatstewil.nu Coöperatie Laatste Wil is opgericht om voor haar leden te bewerkstelligen dat het eigen levenseinde mag en kan worden geregisseerd.

www.levenseindecounseling.com Stichting ​Levenseindecounseling is er op gericht om mensen te woord te staan die in alle openheid en zonder moreel vooroordeel wensen te praten over het levenseinde.

www.expertisecentrumeuthanasie.nl/ Het expertisecentrum euthanasie ( de voormalige Levenseinde kliniek) beoordeelt euthanasieverzoeken van mensen die niet bij hun eigen arts/ behandelaar terecht kunnen. Als het euthanasieverzoek voldoet aan de wettelijke eisen voeren zij ook de euthanasie of de hulp bij zelfdoding uit.

www.worldrtd.net  De World Federation of Right to Die Societies is opgericht in 1980 in Oxford (Engeland): mensen behoren het recht te hebben om hun eigen keuzes te maken over de manier en het tijdstip van hun eigen dood. Elk van de aangesloten organisaties werkt op haar eigen wijze om deze rechten te bewerkstelligen. De Einder is bij de World Federation of Right to Die Societies aangesloten als lid.

www.rtde.eu  Right to Die Europe is de Europese afdeling van de World Federation of Right To Die Societies. De Einder is bij Right to Die Europe aangsloten als lid.

Overige hulporganisaties

www.113.nl  0800 – 0113 Zelfmoord, zelfdoding, niet meer willen leven of zelfdoding. Hoe je het ook noemt, bij 113Online kun je hierover praten. Anoniem, vrij en open. Via de telefoon, e-mail of chat. Je kunt 24 uur per dag vertellen over je angst, depressiviteit en gepieker. Wil je meer dan dat? Hulp bij het vinden van passende oplossingen is veelal voorhanden. Bijvoorbeeld door middel van e-consultatie en chat-therapie.

www.agora.nl Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven tot het einde. Agora stimuleert als centrum voor beleidsondersteuning een palliatieve benadering in zorg en welzijn door te verbinden, signaleren, agenderen en communiceren en neemt hierbij patiënt en naaste als vertrekpunt.

www.autisme.nl geeft informatie over alle aspecten die verband houden met autisme.

www.psychischegezondheid.nl MIND Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland. Het Fonds doet dit door het geven van voorlichting over psychische problemen en het financieren van projecten en onderzoek.

www.depressievereniging.nl De Depressie Vereniging is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

www.ivonnevandevenstichting.nl Landelijk platform nabestaanden na zelfdoding.

www.mindkorrelatie.nl MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. Zij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

www.landelijksteunpuntrouw.nl  Het Landelijk Steunpunt Rouw biedt zowel op emotioneel als op zakelijk gebied hulp en advies aan nabestaanden van wie iemand in de naaste omgeving is overleden.

www.ikwilmetjepraten.nu De coalitie ‘Van Betekenis tot het einde’ is een samenwerking tussen verschillende organisaties die willen stimuleren dat mensen meer ruimte en aandacht hebben voor de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan.

www.nis-stervensbegeleiding.nl Het Nederlands Instituut voor Trainingen Stervensbegeleiding biedt trainingen, lezingen en begeleiding om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stervensbegeleiding.

www.palliatievezorg.nl Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg. Op dit platform vindt u alle informatie over palliatieve zorg.

www.deluisterlijn.nl Sensoor is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon.

sterven.startpagina.nl

www.stichtingstem.info  STEM staat voor Sterven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de zorg. Door de actuele discussie over ‘Voltooid Leven’ wordt nog eens extra duidelijk dat praten over sterven van groot belang is en dat is waar de Stichting STEM voor staat. STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen door mensen te stimuleren over sterven te praten en handvatten te bieden hoe ze dat kunnen doen. Behalve maatschappelijke initiatieven, zoals www.doodgewoonbespreekbaar.nl ontwikkelt de stichting allerlei producten en projecten voor de (palliatieve) zorg, zoals trainingen en een dvd ‘Kijk op sterven’.

www.vmdb.nl De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen.

www.ypsilon.org Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Internationale organisaties

Hieronder staat een aantal internationale organisaties die interessant kunnen zijn.

Exit International (Australië)

Levenseinde Informatieforum (België)

Recht op waardig sterven (België)

Dignitas (Zwitserland)

Life Circle (Zwitserland)

Pegasos (Zwitserland)

Een overzicht van alle internationale organisaties vindt u hier:
http://www.worldrtd.net/member-organizations
http://www.rtde.eu/european-organizations/

Films

Op de website www.thisistheend.nl vindt u een overzicht van documentaires en films over het zelfgewilde levenseinde, gerubriceerd naar land van herkomst en jaar van productie.

Boeken

De literatuurselectie hieronder is op uiteenlopende wijze relevant voor de problematiek van een waardig levenseinde in eigen regie.

Berg, Marinus van den, Voor de laatste tijd. Samen werken aan een goede dood. 2004

Callebert, Ann, Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden, 2012

Chabot, Boudewijn, Uitweg, een waardig levenseinde in eigen hand, 15de/laatste druk

Chabot, Boudewijn, Auto-Euthanasie. Verborgen stervenswegen in gesprek met naasten, 2007

Chabot, Boudewijn, Sterfwerk. De dramaturgie van zelfdoding in eigen kring, 2001

Croonen, Jeannette en Vries, Carine de, De strijd voorbij. Euthanasie in de psychiatrie, 2010

Dam, Hans van, Euthanasie, de praktijk van dichtbij bekeken – interviews met artsen, 2007

Diekstra, René, Je verdriet voorbij. Een gids voor jongeren over zelfmoord, 1991

Eykman, Maurice, Liever goed sterven, 2014

Fiddelaars-Jaspers, Riet, Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen, 2013

Heringa, Albert, De laatste wens van Moek, 2013

Hulzebos, Bram & Bakker, Bram, Loden Last. Het taboe op zelfmoord. 2012

Jonge, de,  Wouter & Kooij, van der, Jolien, Leven met zelfdoding. 60 brieven van nabestaanden over hun verdriet en liefde, woede en respect, wanhoop en hoop. 2014

Kars, Lilian, Ik ga liever gewoon dood, 2013

Keizer, Bert, Tumult bij de uitgang. Lijden, lachen en denken rond het graf. 2013

Kind, Gerard, De mooiste dood – Filosofie van een welgekozen levenseinde, 2012

Koppedraijer, Corrie & Versteeg, Ina, Sterven op Verzoek. Euthanasie of hulp bij zelfdoding en levensbeschouwing. 1999

Kübler-Ross, Elisabeth. Dood, het laatste stadium van innerlijke groei, 2013

Kuitert, Harry, Suïcide: wat is er tegen? Zelfdoding in moreel perspectief. 1994

Lange, de, Frits,  Waardigheid. Voor wie oud wil worden. 2010

Nitschke, Philip en Stewart, Fiona, De Vredige Pil, meest recente druk/ voorkeur internet abonnement

The, Anne-Mei, Verlossers naast God. Dokters en euthanasie in Nederland. 2009

Vink, Ton, Zelfeuthanasie. Een zelfbezorgde goede dood onder eigen regie, 2013

Vink, Ton, Zelf over het levenseinde beschikken. De praktijk bekeken,  2008

Wijngaarden, Els van, Voltooid leven; over leven en willen sterven, 2016

Wetenschappelijke artikelen over zelfeuthanasie

Martijn Hagens (1978) studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behaalde zijn Master’s Degree in de Sociale Psychologie en Ontwikkelingspsychologie in 2007. Sinds 2012 werkt hij als onderzoeker bij het EMGO + Instituut voor Gezondheid en Zorg Onderzoek bij de afdeling Sociale Geneeskunde van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij werkt onder andere aan een onderzoeksproject dat zich richt op het begrijpen van trajecten voor hulp bij zelfdoding buiten de medische context. Het proefschrift is online beschikbaar via de universiteitsbibliotheek van de VU Amsterdam. Martijn heeft onderstaande artikelen (mede) gepubliceerd.

BMC Health Services Research, Cross-sectional research into counselling for non-physician assisted suicide: who asks for it and what happens?, 2014

Journal of Medical Ethics, Trajectories to seeking demedicalised assistance in suicide: a qualitative in-depth interview study, 2016

Journal of Medical Ethics, Experiences with counselling to people who wish to be able to self-determine the timing and manner of one’s own end of life: a qualitative in-depth interview study Martijn Hagens,1 Marianne C Snijdewind,2,3 Kirsten Evenblij,1 Bregje D Onwuteaka-Philipsen, 2019

Ton Vink, Een “goede dood” in praktisch ethisch perspectief, morele dilemma`s rond een goede dood, 2016 uit Filosofie & Praktijk