Oude vriendinnen

Medicijnmethode

Het innemen van een overdosis aan medicijnen is van oudsher een bekende methode om het leven te beëindigen. Betrouwbare informatie over de hoeveelheid en combinatie van medicijnen is echter niet eenvoudig te vinden.

Via internet is weliswaar veel informatie toegankelijk maar deze informatie is vaak niet betrouwbaar. Betrouwbare informatie is te vinden in “Uitweg” en “De Vredige Pil“. De site van Final Exit Network is zeker betrouwbaar en informatief, maar is niet altijd op de Nederlandse situatie toegesneden. De diverse internetfora waar iedereen het zijne of hare aan toevoegt zorgen dikwijls voor meer verwarring en onzekerheid dan dat zij bijdragen aan helderheid.

Omdat het gaat om middelen die in Nederland maar doorgaans ook elders vrijwel uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, liggen hier problemen voor wie van die middelen gebruik wil maken. Doorgaans beschikt de consulent op dit punt over recente informatie, dat wil zeggen algemene informatie over de wegen waarlangs (tot op dat moment) mensen erin geslaagd zijn hun medicijnen te verwerven en over de moeilijkheden en risico’s ook van juridische aard die zich daarbij kunnen voordoen en waarvoor de hulpvrager de verantwoordelijkheid draagt.

Met nadruk moet worden gezegd dat deze informatie niet bedoeld is als vervanging van de informatie in het boek ‘Uitweg’.

Meer praktische informatie over de medicijnmethode kunt u hier vinden.