Man

Heliummethode

De heliummethode is een methode die tot voor kort in Nederland zelden of nooit werd toegepast. Helium is een inert gas dat in de Verenigde Staten en Canada veel gebruikt wordt voor een zorgvuldig voorbereide levensbeëindiging.

De Amerikaanse en Canadese ervaring wijst er op dat het een toegankelijke en betrouwbare methode is die echter wel afhankelijk is van goede planning en oefening vooraf. De ervaring met de heliummethode leert dat aanwezigen dikwijls een, strikt genomen niet nodige, helpende hand reiken.

Voor uitgebreide informatie over de heliummethode zie het boek ‘Uitweg’ van Boudewijn Chabot. U kunt het boek bestellen bij Bol.com door hier te klikken

De Stichting Waardig Leven van Boudewijn Chabot heeft ook een DVD uitgebracht waarin de heliummethode nader wordt toegelicht. U kunt de DVD downloaden of streamen via de website http://dignifieddying.com.

Met betrekking tot de heliummethode geldt een waarschuwing: schaarste heeft ertoe geleid dat heliumproducenten sinds kort met zuurstof verdunde helium op de markt brengen die niet geschikt is als middel om op een humane wijze het leven te beëindigen. Als alternatieven voor deze verdunde helium wordt op dit moment onderzoek naar andere inerte gassen verricht. Voor informatie over zelfeuthanasie door middel van inerte gassen wordt naar www.eenwaardiglevenseinde.nl verwezen.