Niet-natuurlijke dood

Familie en intimi horen te weten dat de huisarts bij een zelfdoding die beschouwd wordt als een niet-natuurlijke dood een schouwarts of forensisch arts hoort te waarschuwen. Die schouwarts zal de officier van justitie raadplegen. Er zullen meerdere agenten over de vloer komen. De familie kan ondervraagd worden, ter plekke of op het politiebureau. De familieleden kunnen zelfs gescheiden ondervraagd worden waarna hun verklaringen naast elkaar worden gelegd. Het optreden van justitie kan verlopen zoals het hoort, respectvol en aangepast aan de ernst van de situatie. Maar het kan ook anders gaan. Daarbij moeten alle betrokkenen tevens bedenken dat hulp bij zelfdoding niet alleen strafbaar kan zijn bij, in de betekenis van tijdens, de zelfdoding, maar ook voorafgaand daaraan.

Momenteel komt het er op neer dat alle personen die aanwezig zijn bij een zorgvuldige zelfgekozen levensbeëindiging of zelfeuthanasie zich goed bewust moeten zijn van wat ze doen en niet doen. En wat ze daarover communiceren. Voor de consulent van De Einder gelden daarbij nog extra eisen van zorgvuldigheid. Wanneer hij of zij bij een levensbeëindiging aanwezig is en deze levensbeëindiging wordt door justitie nader onderzocht, dan zal zijn handelen met meer argwaan bekeken worden dan dat van eventuele andere aanwezigen. Jurisprudentie laat zelfs zien dat aan de consulent in een voorkomend geval het geheel van de door alle aanwezigen verrichtte handelingen ten laste kan worden gelegd. Hij was immers als deskundige aanwezig bij de zelfdoding. De consulent mag verwachten dat familie en intimi bereid zijn met dit feit rekening te houden. Het is aan de consulent om de hulpvrager  en andere betrokkenen over deze omstandigheden zo goed mogelijk te informeren in zijn non-directieve begeleiding zodat een heldere afweging en zorgvuldige uitvoering mogelijk is.