Films
Boeken

Films en boeken

Films

Ooggetuigen

In de film Ooggetuigen vertelt actrice Annemarie Prins hoe je aan de pil van Drion kunt komen, wat je nodig hebt voor de heliummethode en hoe je kunt overlijden door te stoppen met eten en drinken met ondersteuning van een arts en goede mondverzorging.
Deze film bespreekt voor- en nadelen van drie effectieve manieren om de eigen dood te regisseren in het bijzijn van de familie of vrienden. Het bestaat uit verschillende verslagen van mensen die getuige waren van hoe een dierbaar familielid de controle over zijn of haar eigen humane dood nam. Elk verslag behandelt een van de drie humane methoden:

  • De medicijnmethode
  • Stoppen met eten en drinken
  • De heliummethode

Ooggetuigen – Dignified Dying

Ouderen willen niet in beroerde laatste levensjaren gevangen komen te zitten. Kwaliteit van leven staat centraal. In tijden van schaarste aan goede zorg vinden sommigen een waardig levenseinde met hulp van het boek Uitweg. Een waardig levenseinde in eigen hand geschreven door Boudewijn Chabot.
In de film Ooggetuigen vertelt actrice Annemarie Prins hoe je aan de pil van Drion kunt komen, wat je nodig hebt voor de heliummethode en hoe je kunt overlijden door te stoppen met eten en drinken met ondersteuning van een arts en goede mondverzorging.
Ooggetuigen vertellen hoe een ernstig ziek familielid tot het besluit kwam om één van de eigen-regie methoden te gebruiken, hoe dat precies verliep en waarom het soms mis ging. Een huisarts had een patiënte met Alzheimer die vergat dat ze wilde stoppen met drinken. Zij wist hem nog net op tijd van haar doodswens te overtuigen en kreeg euthanasie.
Artsen geven geen informatie hoe je zelf de regie kan nemen. Zij mogen dat wél, zegt artsenorganisatie KNMG, maar hebben hierover bijscholing nodig.
Na betaling ontvangt u een document met daarin een link naar de pagina waar de film online bekeken kan worden. Het document bevat tevens een link naar plek waar de film kan worden gedownload voor offline gebruik.
De film is Nederlandstalig.

Ooggetuigen – interviews

Ooggetuigen vertellen hoe een ernstig ziek familielid tot het besluit kwam om één van de eigen-regie methoden te gebruiken, hoe dat precies verliep en waarom het soms mis ging. Een huisarts had een patiënte met Alzheimer die vergat dat ze wilde stoppen met drinken. Zij wist hem nog net op tijd van haar doodswens te overtuigen en kreeg euthanasie.
Artsen geven geen informatie hoe je zelf de regie kan nemen. Zij mogen dat wél, zegt artsenorganisatie KNMG, maar hebben hierover bijscholing nodig.
De interviews bestaan uit vier vertellingen van getuigen, en een toelichting van Annemarie Prins.
Elk deel kan afzonderlijk worden besteld.

OOGGETUIGEN (NL) – interview Nel over de medicijnmethode – Dignified Dying

Nel Muller vertelt over haar ervaring in het volgen van haar man die de medicijnmethode koos.
Na betaling ontvangt u een document met daarin een link naar de pagina waar de film online bekeken kan worden. Het document bevat tevens een link naar plek waar de film kan worden gedownload voor offline gebruik.
De film is Nederlandstalig.

OOGGETUIGEN (NL) – interview Els over de heliummethode – Dignified Dying
Els was er getuige van hoe haar tante, leidend aan hart en longfalen, voor de heliummethode koos, om verstikking te voorkomen. Ze beschrijft alle voorbereidende stappen en het post-mortem onderzoek door de politie.
Na betaling ontvangt u een document met daarin een link naar de pagina waar de film online bekeken kan worden. Het document bevat tevens een link naar plek waar de film kan worden gedownload voor offline gebruik.
De film is Nederlandstalig.

OOGGETUIGEN (NL) – interview Jaap de familiearts – Dignified Dying
Jaap, de familie doctor, legt uit waarom hij euthanasie heeft verleend aan een patiënt met Alzheimer. Hij vertelt over zijn ambivalentie in dit uitzonderlijke geval. De film toont fragmenten van de conversaties die hij met zijn patiënt voerde en waarin zij haar doodswens kenbaar maakt.
Na betaling ontvangt u een document met daarin een link naar de pagina waar de film online bekeken kan worden. Het document bevat tevens een link naar plek waar de film kan worden gedownload voor offline gebruik.
De film is Nederlandstalig.

OOGGETUIGEN (NL) – Annemarie over hoe een keus te maken – Dignified Dying
In de film Ooggetuigen vertelt actrice Annemarie Prins hoe je aan de pil van Drion kunt komen, wat je nodig hebt voor de heliummethode en hoe je kunt overlijden door te stoppen met eten en drinken met ondersteuning van een arts en goede mondverzorging.
Na betaling ontvangt u een document met daarin een link naar de pagina waar de film online bekeken kan worden. Het document bevat tevens een link naar plek waar de film kan worden gedownload voor offline gebruik.
De film is Nederlandstalig.

OOGGETUIGEN (NL) – interview Karin over versterven – Dignified Dying
Karin vertelt ons over haar vader, een Parkinsonpatiënt, wiens verzoek tot euthanasie was afgewezen door de familiedokter. Haar vader heeft daarop besloten te stoppen met eten en drinken in een verzorgingstehuis. Het verzorgende personeel verzuimde Karin uit te leggen hoe ze adequate mondzorg kon geven. Pas na vijf dagen werd er palliatieve zorg verleend door de dokter.
Na betaling ontvangt u een document met daarin een link naar de pagina waar de film online bekeken kan worden. Het document bevat tevens een link naar plek waar de film kan worden gedownload voor offline gebruik.
De film is Nederlandstalig.

Eyewitness
This film discusses pros and cons of three effective ways of directing one’s own death in the presence of the family or friends. Widow Nel relates how she ordered pentobarbital on the internet for her husband who had vascular dementia, and stayed with him as he drank it. Els experienced how her aunt, suffering from heart and lung failure, finally chose for the Helium method to avoid suffocating. Karin tells us about her father, a Parkinson patient, who died by stopping eating and drinking with palliative care. All told the coroner what help they had given and were not prosecuted.
After payment you will receive a document containing the link for the page where you can watch the streaming video online. The document also contains a link for downloading the film if you choose to watch the video at home.
EYEWITNESSES (streaming & download) – Dignified Dying

EYEWITNESSES interview Nel – Dignified Dying
Widow Nel relates how she ordered pentobarbital on the internet for her husband who had vascular dementia, and stayed with him as he drank it.
After payment you will receive a document containing the link for the page where you can watch the streaming video online. The document also contains a link for downloading the film if you choose to watch the video at home.
English spoken

EYEWITNESSES interview Els – Dignified Dying
Els was present when her aunt suffering from heart and lung failure finally chose for the Helium method to avoid suffocating. She describes all preparatory steps in detail and the post-mortem examination by the police.
After payment you will receive a document containing the link for the page where you can watch the streaming video online. The document also contains a link for downloading the film if you choose to watch the video at home.
English spoken

EYEWITNESSES interview Jaap – Dignified Dying
Jaap, the family doctor, explains why he provided euthanasia to his patient with Altzheimer. He tells about his ambivalence in this exeptional case. The film shows two fragments of conversations with his patient in which she confirms her death wish.
After payment you will receive a document containing the link for the page where you can watch the streaming video online. The document also contains a link for downloading the film if you choose to watch the video at home.
English spoken

EYEWITNESSES interview Annemarie – Dignified Dying
Annemarie, a healty 80 year old lady, deliberates about three methods for a self chosen and humane death without assistance by a doctor: lethal drugs, inert gas (helium or nitrogen) or stopping eating and drinking. Pro and con of each method is discussed in detail.
After payment you will receive a document containing the link for the page where you can watch the streaming video online. The document also contains a link for downloading the film if you choose to watch the video at home.
English spoken

EYEWITNESSES interview Karin – Dignified Dying
Karin tells us about her father, a Parkinson patient, whose request for euthanasia was turned down by his family doctor. Her father then chose to stop eating and drinking in a nursing home. The nursing staff did not teach Karin how to provide mouth care. Only after five days palliative care was provided by the doctor.
After payment you will receive a document containing the link for the page where you can watch the streaming video online. The document also contains a link for downloading the film if you choose to watch the video at home.
English spoken

Heliummethode

De heliummethode is oorspronkelijk ontwikkeld door NuTech (afkorting van: New Technology for Self-Deliverance). Deze 15 minuten durende film biedt de meest gedetailleerde en heldere presentatie tot nu toe van de materialen die nodig zijn en waar ze te krijgen zijn. Het beschrijft de voorbereidende stappen en de acties die vooraf moeten worden geoefend. Zelfs als je erg ziek en kortademig bent, kun je de controle houden over de laatste acties die samen je dood tot stand brengen.
15 min, Nederlands gesproken
(streaming & download)

De Helium methode NL – Dignified Dying

The Helium Method
The helium method was originally developed by NuTech (short for: New Technology for Self-Deliverance). This 15-minute film provides the most detailed and lucid presentation to date of the materials that are needed and where to get them. It describes the preparatory steps and the actions that need to be practiced beforehand. Even when you are very ill and short of breath you can remain in control of the final actions that together bring about your death.
15 min, English or German spoken
(streaming & download)

The Helium Method EN – Dignified Dying

Die Helium Methode DE – Dignified Dying

Boeken