De Einder, steun bij een humane dood in eigen regie.

Uitgangspunt van Stichting de Einder is dat het recht op leven niet tevens een plicht tot leven betekent. Ieder mens heeft het recht om, met respect voor eenzelfde recht van zijn medemens, zijn leven op zijn eigen manier invulling te geven en ook om in eigen regie de duur ervan te bepalen.

Aan mensen die een goede dood in eigen regie oftewel zelfeuthanasie overwegen, voor nu of voor een moment in de toekomst, kan de Einder ondersteuning bieden.
De Einder kan u informatie en morele steun geven en doorverwijzen naar consulenten waarmee wij samenwerken.
De consulent biedt u een luisterend oor en beantwoordt vragen die u heeft als het gaat om een humane dood in eigen regie.

Voor vragen en eventuele doorverwijzing naar een consulent, kunt u contact opnemen met onze Stichting via begeleiding@deeinder.nl

De Einder is een onafhankelijke stichting en ontvangt geen subsidie voor haar werkzaamheden. De financiering vindt volledig plaats door de bijdragen van donateurs. Steun onze strijd voor een humane dood in eigen regie!

Mededeling
Het wordt helaas steeds moeilijker om medicijnen of middelen te krijgen die een humane dood bewerkstelligen.
Ook de consulenten van de Einder worden in hun feitelijke informatieverstrekking over verkrijgbaarheid van medicijnen en middelen beperkt door de afnemende toegankelijkheid van betrouwbare leveranciers.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u soms moeten teleurstellen in uw behoefte aan adressen van
betrouwbare informatie omtrent leveranciers of dat de weg tot een humane zelfdoding momenteel moeizamer is dan uit publicaties in het verleden afgeleid kon worden.

We trachten alles in het werk te stellen om de consulenten op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.

Ook met andere organisaties die zich inzetten voor de mogelijkheid van een humane dood, is dit onderwerp besproken. Met als doel om zoveel mogelijk beschikbare kennis te delen.
Wij staan echter nog steeds graag voor u klaar om de informatie die wij hebben met u te delen en om met u in gesprek te gaan over uw afwegingen.