De Einder

Uitgangspunt van Stichting de Einder is dat het recht op leven niet tevens een plicht tot leven impliceert. Ieder mens heeft het recht om – met respect voor eenzelfde recht van zijn medemens – zijn leven op zijn eigen manier invulling te geven en ook om de duur ervan te bepalen.

Wanneer er voor gekozen wordt om de duur van het leven tot een persoonlijk – niet van buitenaf vastgesteld – besluit te maken, is van belang dat deze keuze zo menswaardig mogelijk en zo mogelijk ook met eerbiediging van de levenssfeer van anderen kan worden geïmplementeerd.

Aan mensen die een goede dood in eigen regie oftewel zelfeuthanasie overwegen – voor nu of voor een moment in een verderaf gelegen toekomst – wil De Einder een vangnet bieden door hen desgevraagd voor informatie en morele steun door te verwijzen naar door haar gefaciliteerde consulenten. De consulent biedt u een luisterend oor en beantwoordt vragen die u heeft als het gaat om levensbeëindiging.

Secretaris gezocht

In het bestuur van de Einder is de functie van secretaris vacant.  De secretaris is een volwaardig bestuurslid en wordt in de secretariële werkzaamheden ondersteund door de officemanager. Naast de rol van secretaris verwachten wij enthousiasme en inzet om de doelstelling van de Einder in het huidige maatschappelijke en politiek klimaat over het voetlicht te brengen. Het functieprofiel van de secretaris kunt u hier vinden.

U kunt uw eventuele belangstelling kenbaar maken door een sollicitatiebrief inclusief CV te mailen aan info@deeiender.nl. Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Frans van den Broek d’Obrenan (voorzitter bestuur)  tel: 06-51855878 , fbroek@gmail.com.

Consulenten gezocht

Wegens pensionering van een van onze consulenten en om een betere geografische spreiding van consulenten over het land te bewerkstelligen, zijn wij op zoek naar kandidaten bij voorkeur uit Noord-Nederland en Zeeland of West-Brabant, die geïnteresseerd zijn om, binnen de richtlijnen van de Einder, gesprekken te voeren met mensen met een doodswens.
Uiteraard zijn geïnteresseerden uit andere regio’s ook welkom om te reageren. Het uitgebreide functieprofiel vindt u hier. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Catharina Vasterling, consulentenadviseur 06-51193770, vasterlingcatharina@gmail.com. Sollicitatiegesprekken zijn in oktober gepland in Amsterdam. Indien u financieel afhankelijk bent van de inkomsten van het consulentschap hoeft u niet te solliciteren.