Moeder en zoon

Stoppen met eten en drinken

Stoppen met eten en drinken is in het algemeen een humaan levenseinde voor oudere mensen. Het hongergevoel verdwijnt snel en oudere mensen hebben minder last van het dorstgevoel. De praktijk leert dat voor mensen op zeer gevorderde leeftijd of met een zeer zwakke conditie bewust versterven beschouwd mag worden als een betrouwbare route naar een waardig levenseinde onder eigen regie.

Het besluit om het leven te beëindigen door te stoppen met eten en drinken door een relatief jong en/of relatief gezond persoon, beschouwen wij niet als een humane methode. Mocht een dergelijk persoon na rijp beraad tot levensbeëindiging over willen gaan dan ligt de keuze voor een andere methode eerder voor de hand. Een consulent kan u ondersteunen bij het maken van uw keuze.

Voor uitgebreide informatie over stoppen met eten en drinken wordt verwezen naar het boek ‘Uitweg’ van Boudewijn Chabot. U kunt het boek hier bestellen.

Meer praktische informatie over het bewust stoppen met eten en drinken kunt u hier vinden.