Oude dame

Wilsverklaring

WAAROM EEN WILSVERKLARING

Indien u ziek wordt, maar liever eerder, moet u met uw behandelde arts praten over uw wensen wat betreft medische behandeling, reanimatie, euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Maar wanneer u zich bijvoorbeeld in een comateuze toestand bevindt of dementerend bent, dan is een helder gesprek nauwelijks of niet meer mogelijk. U bent dan zoals dat heet ‘wilsonbekwaam’. Anderen, artsen in een ziekenhuis of een verpleeghuis bijvoorbeeld, beslissen in die situatie over uw behandeling. In een wilsverklaring kunt u uw wensen duidelijk maken betreffende behandeling, staken van behandeling, kortom al uw wensen die gaan over uw levenseinde.

Dit gesprek moet eigenlijk al plaats hebben in een veel vroeger stadium en niet in een situatie waarin u afhankelijk en kwetsbaar bent geworden. Zolang u ‘aanspreekbaar’ bent, zal naar uw standpunt worden gevraagd. Wanneer uw standpunt verschilt met uw schriftelijke verklaring, dan zal uw mondelinge verklaring als laatste wens gelden.

De verklaringen kunnen dus belangrijk zijn in de nabije of verre toekomst, wanneer u geen uiting meer kunt geven aan uw wensen. Het is belangrijk dat een familielid of vriend als uw vertegenwoordiger namens u kan optreden of u kan bijstaan als dat nodig is. Hiervoor is dan wel een volmacht nodig. Verder is het van belang dat uw wilsverklaringen actueel zijn, dus zorg er voor dat u deze regelmatig vernieuwt en voorziet van een recente datum. Voor het invullen van de wilsverklaring en de volmacht hoeft u niet naar de notaris.

Het is noodzakelijk dat uw arts op de hoogte is van uw wensen. Laat na invulling en ondertekening de verklaringen bij uw arts achter voor het medisch dossier. Het is tevens noodzakelijk dat u regelmatig op dit onderwerp terugkomt.

WILSVERKLARING DOWNLOADEN OF BESTELLEN
De Einder biedt u een formulierenset die bestaat uit de volgende zeven documenten:
0. Toelichting bij formulierenset
1. Volmacht
2.0 Toelichting Euthanasieverzoek
2. Euthanasieverzoek
3. Behandelverbod annex niet reanimeren verklaring
4. Vrijwaringsverklaring bij levensbeëindiging onder eigen regie
5. Laatste wensen en praktische informatie U kunt door een klik op bovenstaande hyperlinks deze zes documenten gratis downloaden.

U kunt ze ook bestellen door € 10 over te maken op bankrekeningnummer NL18 INGB 0005 5964 02 (Buitenland BIC: INGBNL2A) t.n.v. De Einder onder vermelding van ‘formulierenset’. Vergeet niet uw adres te vermelden.

Indien u niet tevens ondersteuning bij het vervullen van uw doodswens verlangt maar louter op zoek bent naar begeleiding bij het invullen van de formulieren, adviseren wij u om gebruik te maken van de expertise die bij de NVVE op het gebied van wilsverklaringen bestaat. Speciaal voor haar leden worden door de NVVE gratis spreekuren wilsverklaringen verzorgd. Leden van de NVVE betalen per jaar € 17,50 aan contributie en kunnen daarvoor een breed dienstenpakket van de NVVE afnemen. Als u lid wordt, kunt u van de NVVE gratis advies krijgen over hoe u uw wensen zo waterdicht mogelijk onder woorden kunt brengen en hoe u uw wilsverklaringen het beste kunt bespreken met uw huisarts of naasten.
Het telefonisch spreekuur dat de NVVE aanbiedt, is bedoeld voor korte vragen over uw wilsverklaringen. U maakt een afspraak via 020 – 62 00 690 en wordt op het afgesproken tijdstip gebeld.
U kunt als NVVE-lid ook een afspraak maken voor een spreekuur. Bij een spreekuur op locatie kunt u uw vragen in een persoonlijk gesprek van een half uur met een NVVE-consulent bespreken. Er zijn ruim 40 locaties in het land waar u op afspraak (dat doet u via de website van de NVVE) terecht kunt.