Sinds 23 januari verkrijgbaar: ‘De Vredige Pil’

Voor de nieuwsbrieflezers die zich de afgelopen maanden regelmatig tot de Einder gewend hebben om te vernemen wanneer de Nederlandse vertaling van The Peaceful Pill Handboek op de markt komt, het volgende heuglijk nieuws.

Sinds 23 januari is de digitale versie van ‘De Vredige Pil’ verkrijgbaar. Om deze versie aan te kunnen schaffen is vereist dat de bestelling geplaatst wordt door iemand van 50 jaar of ouder dan wel iemand die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.

Als eerste organisatie in Nederland die verder wilde gaan dan euthanasie legaliseren en en die daarom ijvert voor het autonoom kunnen bewerkstelligen van een humane dood in eigen regie, is voor De Einder The Peaceful Pill Handbook onmisbaar geweest sinds het in 2006 voor het eerst is verschenen. Het is een goede zaak dat mensen die het Engels niet machtig zijn, vanaf nu over de Nederlandse uitgave kunnen beschikken.

In de ruim twintig jaar dat De Einder mensen informeert over en begeleidt bij hun besluit om zelfstandig uit het leven te stappen, is gebleken dat alleen kennis over adequate methoden en/of geschikte middelen voor velen van hen ontoereikend is.

Wat ontbreekt is een sparring partner, een luisterend oor, iemand aan wie ze hun laatstewilbesluit kunnen voorhouden en met wie ze over hun doodsverlangen en de uitvoering van hun voornemen tot een hoogstpersoonlijke uitwisseling van gedachten, emoties, gevoelens, twijfels en vragen kunnen komen. Het is hierin dat de consulenten van De Einder een onvooringenomen rol vervullen.