Bewust stoppen met eten en drinken

De NVVE heeft een brochure uitgegeven over bewust stoppen met eten en drinken. Hierin wordt algemene informatie gegeven over het bewust stoppen met eten en drinken, adviezen gegeven over de voorbereiding en adviezen voor mensen die bewust gestopt zijn met eten en drinken en voor hun naasten.

STEDsep22_StoppenEtenDrinken_2022_ONLINE_DEF.pdf (nvve.nl)

De brochure is samengesteld door Eva Bolt, huisarts-onderzoeker bij het Amsterdam UMC