Recensie van boek Uitweg

Medisch Contact heeft een korte recensie geschreven over de laatste uitgave van September 2022 van het boek “Uitweg” van Boudewijn Chabot.
Lees hier verder.

Oproep van Trouw om deel te nemen aan een enquete over het levenseinde.

Marten van de Wier, journalist van dagblad Trouw, roept op om deel te nemen aan een enquête over het levenseinde. Het onderwerp wordt voor steeds meer mensen belangrijk. Wij steunen dit belangrijk initiatief.

Dit is de oproep van Trouw

Hoe wilt u kiezen rond het levenseinde?

Hoe denkt u over pijnbestrijding in uw laatste levensfase? Zou u ooit euthanasie overwegen? En wilt u het sterven bewust meemaken, of juist niet? Trouw hoort graag uw mening over het levenseinde.

Onze dood: sommige mensen denken er liever niet over na, anderen hebben uitgesproken ideeën over wat ze willen in de laatste fase van hun leven. De zorg in de stervensfase is in Nederland de afgelopen decennia flink veranderd. Er is meer aandacht voor palliatieve zorg. Bovendien is sterven iets geworden waarover we regie kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door te kiezen voor euthanasie – of juist niet.

Zou u ooit euthanasie overwegen? Hoe denkt u over pijnbestrijding in uw laatste levensfase? En wilt u het sterven bewust meemaken, of juist niet? En hoe denkt u over het begrip ‘voltooid leven’? Wij horen graag uw mening over keuzes rond het levenseinde.

Champions Map World Federation Right to Die Societies (WFRtDS

In verband met de Right to Die Day op 2 november heeft Voorzitter Asunción Alvarez Rio van de World Federation Right to Die Societies op de wereldconferentie in Toronto een netwerkkaart onthuld om deelnemende organisaties in het zonnetje te zetten voor hun dankbare werk.

Lees verder

Bewust stoppen met eten en drinken

De NVVE heeft een brochure uitgegeven over bewust stoppen met eten en drinken. Hierin wordt algemene informatie gegeven over het bewust stoppen met eten en drinken, adviezen gegeven over de voorbereiding en adviezen voor mensen die bewust gestopt zijn met eten en drinken en voor hun naasten.

STEDsep22_StoppenEtenDrinken_2022_ONLINE_DEF.pdf (nvve.nl)

De brochure is samengesteld door Eva Bolt, huisarts-onderzoeker bij het Amsterdam UMC

Een waardig levenseinde

De website www.eenwaardiglevenseinde.nl zal vanaf nu uitsluitend dienen als webshop om de boeken van Boudewijn Chabot en zijn dvd’s te kopen : dvd de helium methode en de dvd ooggetuigen van sterven in eigen regie
Actuele informatie over zelfeuthanasie methoden zijn voortaan op onze website terug te vinden.
Alle informatie die op de website van een waardig levenseinde stond is verwerkt in het boek Uitweg 15e herziene druk van Boudewijn Chabot.

Graag uw aandacht

De Stichting kreeg bericht van een zelfeuthanasie waarbij betreffende persoon nog levend werd aangetroffen met alle nare consequenties van dien.  Wij willen er op wijzen dat deskundigen van mening zijn, conform hetgeen is opgenomen in Uitweg, dat de tijd tussen inname en overlijden van zowel oxycodon als nembutal 24 tot 48 uur kan bedragen.

Uitweg

Medio augustus 2022 zal de nieuwe herziene 15de editie van Uitweg van B.E.Chabot verschijnen. Uitgever van Nijgh en Ditmar. 

Een vrolijke blik op de toekomst.

De dood als xylofoon

Als ‘jong en perfect’ de norm is, valt het sociale weefsel waarin oud en jong samen optrekken uiteen.
We zouden zowel de vernieuwing van de jeugd als het verval van de ouderdom moeten waarderen.
Een essay geschreven door Marli Huijer .

Dementie en hulp bij zelfdoding

Dementie is een neurologische aandoening, waarvoor geen behandeling bestaat. Voor sommige mensen die de diagnose krijgen, kan dat aanleiding zijn om om hulp bij zelfdoding te verzoeken. Lees verder…

Proefschrift niet-strafbare hulp bij zelfdoding.

Stichting De Einder deelt met trots mede dat onderzoeker Martijn Hagens op 19 mei zijn proefschrift Niet-strafbare hulp bij zelfdoding verdedigt bij de Vrije Universiteit. Hagens heeft in samenwerking met De Einder onderzocht de kenmerken van deze niet-strafbare hulp bij zelfdoding buiten de euthanasiewet en de kenmerken van de mensen die deze hulp ontvangen. Lees verder….