Oproep van Trouw om deel te nemen aan een enquete over het levenseinde.

Marten van de Wier, journalist van dagblad Trouw, roept op om deel te nemen aan een enquête over het levenseinde. Het onderwerp wordt voor steeds meer mensen belangrijk. Wij steunen dit belangrijk initiatief.

Dit is de oproep van Trouw

Hoe wilt u kiezen rond het levenseinde?

Hoe denkt u over pijnbestrijding in uw laatste levensfase? Zou u ooit euthanasie overwegen? En wilt u het sterven bewust meemaken, of juist niet? Trouw hoort graag uw mening over het levenseinde.

Onze dood: sommige mensen denken er liever niet over na, anderen hebben uitgesproken ideeën over wat ze willen in de laatste fase van hun leven. De zorg in de stervensfase is in Nederland de afgelopen decennia flink veranderd. Er is meer aandacht voor palliatieve zorg. Bovendien is sterven iets geworden waarover we regie kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door te kiezen voor euthanasie – of juist niet.

Zou u ooit euthanasie overwegen? Hoe denkt u over pijnbestrijding in uw laatste levensfase? En wilt u het sterven bewust meemaken, of juist niet? En hoe denkt u over het begrip ‘voltooid leven’? Wij horen graag uw mening over keuzes rond het levenseinde.