Spreken over samen uit het leven stappen

Paul Teunissen

Ik, Paul Teunissen, zou graag in contact komen met echtparen die overwegen om, als het moment daar is, samen uit het leven te stappen.

Ik werk aan een lang krantenartikel dat lezers inzicht zal moeten verschaffen in de overwegingen en ervaringen van een echtpaar om tot dit besluit te komen.

Zelf ben ik langere tijd hulpverlener geweest en heb ik mensen in moeilijke levensfasen bijgestaan.

Uiteraard zal ik grote voorzichtigheid betrachten. Mocht u toelichting willen dan zou ik graag kennismaken. Daarna kunt u bepalen of u mee wilt werken.

Naast een weergave van de persoonlijke beweegredenen zullen ook de hindernissen die betrokkenen tegenkomen in hun streven naar een waardig, gedeeld levenseinde, alle aandacht krijgen.

Contact: paulteun@xs4all.nl / 06 – 183 47 954

Gezocht: Mensen die willen vertellen over voltooid leven

Wanneer is een leven voltooid? En hoe bepaal je of een leven voltooid is? En wat maakt daar tegenover het leven de moeite waard? Een zeer delicate en persoonlijke vraag.

Je hebt het recht om nagenoeg alles zelf te bepalen in het leven. Van het kleine wat je eet vandaag tot het grote hoe richt ik mijn leven in. En aan het einde daarvan mag je ineens niet zelf bepalen hoe en wanneer het voor je ophoudt.
Het Zuidelijk Toneel maakt elk jaar met een professionele regisseur een voorstelling met amateur spelers uit de omgeving Noord-Brabant. Met onze spelers wil regisseur Bram Jansen het thema ‘Voltooid Leven’ onderzoeken. Wij zijn op zoek naar mensen die vanwege dementie en terminaal ziek zijn zoekende zijn in vragen rondom voltooid leven of daar al een heel stellige wens in hebben. Ook zijn we op zoek naar mensen die om andere redenen graag hun einde in eigen handen houden en die een uitgesproken mening hebben.

We komen graag in contact met mensen die op 30 september, 7 oktober of 15 of 16 oktober geinterviewd willen worden door de spelersgroep in Tilburg. Jouw verhaal wordt vervolgens gebruikt in de voorstelling, indien gewenst geanonimiseerd. Het interview vindt niet tijdens de voorstelling plaats: het is slechts ter voorbereiding van de uiteindelijke voorstelling. Reiskosten worden vergoed.
Graag zo spoedig mogelijk reageren door te mailen naar iwan.zeinstra@gmail.com of te bellen naar 06 57923023.

Onderzoek: ‘euthanasie in de psychiatrie’

Het Amsterdam UMC (voorheen AMC) doet onderzoek naar de praktijk rondom euthanasie in de psychiatrie. Wij zouden graag interviews willen houden met mensen die vanwege psychiatrisch lijden een euthanasiewens hebben en/of een euthanasieverzoek hebben gedaan bij hun arts. Het kan zijn dat het euthanasieverzoek is afgewezen, maar ook dat u nog in het proces zit of dat het is toegekend. Voor ons maakt dit niet uit.

Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de vragen hoe het is om niet meer te willen leven, wat het voor u betekent om een euthanasieverzoek te hebben, hoe uw ervaringen zijn geweest met de arts en het verzoek, wat ondraaglijkheid of uitzichtloosheid voor u betekent, hoe het euthanasieverzoek zich verhoudt tot eventuele suïcidaliteit et cetera. Wij gaan graag in gesprek (wat ongeveer een uur a 1.5 uur zal duren) om zo goed zicht te krijgen op de belevingswereld van de mensen waar dit vraagstuk uiteindelijk om draait: degene met het euthanasieverzoek!
Kent u iemand of ben u iemand die een verzoek om euthanasie heeft gedaan vanwege psychiatrisch lijden, en zou willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Persoonsgegevens (naam, adres et cetera) zijn uiteraard vertrouwelijk en worden beschermd en het interview kan plaatsvinden op elk gewenste locatie.

Om mee te kunnen werken aan het onderzoek moet er aan onderstaande eisen worden voldaan:
– ouder dan 18 jaar
– u heeft een euthanasiewens en/of euthanasieverzoek gedaan bij uw arts vanwege psychiatrisch lijden
– u bent wilsbekwaam ten aanzien van medewerking aan dit onderzoek

Voor meer informatie of mogelijke deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen met:
Rosalie Pronk, PhD student Amsterdam UMC
email: r.pronk@amc.uva.nl

Oproep: Samen sterven

Geachte heer/mevrouw,

Als journalist van onder meer de Volkskrant doe ik research naar echtparen die van plan zijn om samen uit het leven te stappen. De mensen die ik zoek staan aan het begin of zitten in een traject dat zij samen plannen. Tijdens dat traject kan er nog van alles veranderen; de praktijk kan onvoorspelbaar zijn.

Graag zou ik spreken met mensen die overwegen om samen te sterven. Hierbij ben ik benieuwd naar de beweegredenen en de onderlinge dynamiek die aan het besluit ten grondslag liggen. Het gaat om een open en vrijblijvend gesprek – er wordt dus nog niets geschreven.

Ik ben me ervan bewust dat het gevoelige situaties betreft, en zal zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met het contact.

Vriendelijke groet,

Wouter Scheepstra
wouterscheepstra@gmail.com
www.wouterscheepstra.nl06-46330324

Onderzoek ‘Voltooid Leven bij Ouderen’

Voor wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) zijn wij op zoek naar ouderen die hun ervaringen willen delen over voltooid leven. Het doel van het onderzoek is om meer kennis te verkrijgen over ouderen die hun leven als voltooid ervaren of het gevoel hebben dat zij klaar zijn met leven, om zo een beter beeld te krijgen van de leefwereld van ouderen, en hoe daarop ingespeeld kan worden. Kent u iemand in uw omgeving of bent u zelf iemand die met zijn/haar ervaringen wil bijdragen aan onderzoek door middel van een interview?

  • Uw naam en andere personalia blijven vertrouwelijk en worden beschermd.
  • Voltooid leven in deze context hoeft niet te betekenen dat u een concrete doodswens heeft of op korte termijn de regie in eigen handen wil nemen rondom uw eigen overlijden.

Inclusie criteria:

  • U bent ouder dan 65 jaar
  • U heeft geen levensbedreigende ziekte
  • Er is bij u geen sprake van een huidige psychische stoornis

Voor meer informatie en voor mogelijke deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen met Iris Lechner
Email: i.m.lechner@student.vu.nl
Telefoon: 06-31171752
Postadres: Uilenstede 413, 1183 AE, Amstelveen

Oproep om mee te werken aan een film over voltooid leven

Nederlandse filmmakers zoeken respondenten voor de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse speelfilm over de belevingswereld omtrent een voltooid leven (zelf-geregisseerd levenseinde) en de invloed van zo’n keuze op de omgeving en (toekomstige) nabestaanden.

De makers

Mijn naam is Floor van der Meulen ik ben filmregisseur en ontwikkel deze speelfilm samen met scenarioschrijver Bastiaan Kroeger, filmproducent Derk-Jan Warrink van Keplerfilm, met steun van het Nederlands Filmfonds.

Als makers streven we naar een waarachtige en integere film, die gebaseerd is op diepgaande research. De film, ondanks dat het fictief drama is, moet een weerspiegeling zijn van de huidige maatschappij waar wij in leven. In het kader van research en de ontwikkeling van de film spreken of ontmoeten wij graag mensen die hun ervaringen (anoniem) willen delen. Mensen op wie één van de volgende situaties van toepassing is:

  • Een familielid heeft aangegeven dat hij/zij het leven als voltooid ervaart en kiest voor een zelf-geregisseerd levenseinde in de (nabije) toekomst.
  • U bent recent een familielid of goede kennis verloren door een zelf-geregisseerd levenseinde.
  • U beschouwt uw leven als voltooid en kiest voor een zelf-geregisseerd levenseinde en hebt uw naasten dit ten gehore gebracht.

In alle drie de gevallen, zijn wij voor dit specifieke drama, opzoek naar (relatief) gezonde mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Dus enkel wat ouderdomskwaaltjes, het vooruitzicht op afhankelijkheid, eenzaamheid, ect. Maar niet chronische depressies, borderline, dementie of andere zwaardere motieven.

Mocht u geïnteresseerd zijn en voldoet u aan de bovengenoemde criteria, kunt u contact opnemen via volgend emailadres: fvdmeulen@me.com

Bij voorbaat dank, wij vinden uw bijdrage aan de ontwikkeling van een waarachtige film zeer betekenisvol. Zonder u geen film.
Floor

HKU-studenten maken kortfilm over verborgen euthanasie

Met de korte speelfilm Morfine maken regisseur Leon Golterman en producent Vincent de Gram zich hard voor het waardige levenseinde. Hiermee studeren ze af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).
“Als student aan de HKU word je omringd door jongeren die midden in het leven staan,” zegt regisseur Leon Golterman.
“Toch wordt het recht om te sterven breed gedragen. Velen van hen hebben een opa of oma door een moeilijke laatste levensfase zien gaan en zeggen: ‘Voor mij hoeft dit zo niet.’ Kwaliteit boven kwantiteit.”
De recente ontwikkelingen in het euthanasiedebat laten volgens de makers zien dat de strijd om het waardige levenseinde nog lang niet gestreden is.

 

Morfine
Morfine gaat over een katholieke huisarts die ontdekt dat zijn coassistente op het punt staat een verlamde patiënt te helpen met een verborgen euthanasie. Hij staat voor een duivels dilemma: slaat hij alarm, of houdt hij hen de hand boven het hoofd?
“Als filmmaker ben ik altijd geïnteresseerd geweest in drama gebaseerd op waargebeurde verhalen: films die een combinatie zijn van fictie en de actualiteit. Morfine is precies dat.
Het Nederlandse beleid is toonaangevend voor de rest van de wereld. Door het goede voorbeeld te geven, kan Nederland zich inzetten voor wereldwijde acceptatie van hulp bij zelfdoding.”
Door de kijker te verplaatsen in het hoofd van de patiënt, de coassistent en de katholieke huisarts, willen de makers de gevaren laten zien van een terugkeer naar euthanasie in de schaduwen.
“Morfine zal vertoond worden op internationale festivals, op televisie en via online kanalen – juist in landen waar euthanasie niet vanzelfsprekend is. Daarnaast maken we de film beschikbaar voor debatavonden en het onderwijs.  Zo willen we bijdragen aan een waardig levenseinde voor iedereen.”

Mevrouw Geluk
De aanleiding voor deze kortfilm is het verhaal van mevrouw Geluk. Zij woonde in een Zeeuws, religieus verzorgingshuis en kon door haar halfzijdige verlamming bijna niets meer. Ze besloot dat het genoeg was geweest: ze vroeg om euthanasie.
De gelovige directie verzette zich uit alle macht tegen haar verzoek. In een poging om haar euthanasie te blokkeren, werd zij ten onrechte wilsonbekwaam verklaard. Met een valse diagnose van dementie hield de directie haar maandenlang gevangen in haar eigen lichaam.
“Dit verhaal heeft me diep geraakt. Ik geloof dat ieder mens vrij moet zijn om zijn of haar eigen levenskeuzes te maken – ook als die levenskeuze de dood is. Een patiënt mag nooit lijden onder de geloofsovertuiging van zijn arts, verpleegkundige of verpleeghuisdirectie.
Hierdoor dwing je familie en verzorgers om het heft in eigen handen te nemen. Het gevaar van een terugkeer naar verborgen euthanasie is reëel en schadelijk voor zowel patiënten als medici.”

Crowdfunding
Het budget voor de film wordt opgehaald door middel van crowdfunding en krijgt steun van verschillende maatschappelijke organisaties en de provincie Limburg.
“We zijn erg dankbaar voor alle steun die we tot nu toe van vrienden, familie en vreemden hebben gehad. We hebben nu al meer dan € 3600,- euro opgehaald, 60% van ons streefbedrag.
Wanneer we 70% van het streefbedrag, oftewel € 4200,- hebben opgehaald, zal de provincie Limburg ons steunen met de laatste 30%.”
De makers doen daarom een oproep aan vrienden en donateurs van Stichting de Einder om de film te kunnen realiseren.
“Met uw bijdrage kunnen we het juiste decor maken en onze camera-, geluid- en lichtsets regelen om dit verhaal eer aan te doen. In ruil daarvoor bieden we verschillende rewards aan, waaronder kaarten voor de première.”

De crowdfundingactie loopt tot 22 februari. Meer over het filmproject is hier te vinden.

Jongeren met euthanasieverzoek gezocht

Beste lezer,

Euthanasie en jongeren is een onderwerp dat nog maar weinig in de aandacht staat.
Toch is het ook een vraag die bij jongeren kan spelen. Ook jongeren kunnen ziek worden en ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Is euthanasie dan bespreekbaar?

Hoewel de laatste tien jaar het aantal uitgevoerde euthanasieverzoeken verdrievoudigd is, is dit aantal onder jongeren vrijwel gelijk gebleven.

Vraag is of er werkelijk niet meer verzoeken worden gedaan, of dat deze niet worden ingewilligd en uitgevoerd. Zijn er jongeren die een euthanasieverzoek doen? Zo ja, wie zijn deze jongeren? En hoe wordt er door hun naasten en de zorgverleners met hun verzoek omgegaan?

Namens het lectoraat Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool doe ik onderzoek naar euthanasie en jongeren. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar jongeren tussen de 18 en 35 jaar die een euthanasieverzoek bij hun behandelend arts hebben gedaan of dit willen gaan doen. Of die dit juist niet doen maar een zorgvuldige zelfeuthanasie overwegen.

Dit kunnen zowel jongeren zijn die dit verzoek doen omdat zij een fysieke, chronische of terminale aandoening hebben, als jongeren die lijden aan ernstige psychiatrische problematiek.
Ook kom ik graag in contact met de naasten en de zorgverleners van deze jongeren.

Ik wil in kaart brengen wie deze jongeren zijn en hoe zij en hun naasten de zorgverlening ervaren.

Wil jij een bijdrage leveren aan mijn onderzoek en jouw verhaal vertellen, mail me dan op onderstaand mailadres. Uiteraard ga ik vertrouwelijk met je gegevens om.

onderzoekeuthanasie@hhs.nl

Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken voor een interview.

Vriendelijke groet,
Suzan Brukx
Onderzoeker lectoraat Mantelzorg
De Haagse Hogeschool

Crowdfundingactie documentaire ‘Ik ben niet bang’

‘Ik ben niet bang’ is een indringende documentaire over het pijnlijke en intieme proces van hulp bij zelfdoding. De documentaire toont de enorme tol die een dergelijk traject van de betrokkenen eist, in dit geval de psychiater en zijn patiënte.

Van de psychiater eiste het heel veel om mee te gaan met de wens van zijn patiënte. Twijfel, machteloosheid, niet willen accepteren, maar uiteindelijk het besluit haar de enige hulp te geven die hij haar nog kon geven.

De filmmaker heeft zelf gekampt met angsten en maakte deze film ook vanuit een identificatie met de patiënte en een behoefte om begrip te wekken voor het lijden van een dergelijke patiënte.

De film documenteert de maanden voorafgaand aan de zelfdoding, de zelfdoding zelf en de maanden daarna. ‘Ik ben niet bang’ is een ontroerend verhaal over mededogen, eenzaamheid en de vrije wil.

Het belang van de film is er mede in gelegen dat hij de kijker iets te zien geeft van de dilemma’s en emoties die onze consulenten keer op keer, en bij elke hulpzoeker opnieuw, moeten verwerken.

 

Documentaire 'Ik ben niet bang'

Documentaire ‘Ik ben niet bang’

 

Om de documentaire te realiseren is de filmmaker een crowdfundingactie gestart.
Meer informatie en een trailer van de film zijn te vinden op www.cinecrowd.com/ik-ben-niet-bang.