Een wetenschappelijk onderzoek naar rouw na levensbeëindiging wegens psychische aandoeningen

Voor ons onderzoek zoeken wij mensen die hun levenspartner, die leed aan een psychische aandoening, zijn verloren door zelfdoding of euthanasie. Lees meer

Stichting De Einder is op zoek naar mensen die de Stichting een warm hart toedragen en ons willen ondersteunen door zich in te zetten als vrijwilliger

Stichting De Einder is op zoek naar mensen die de Stichting een warm hart toedragen en ons willen ondersteunen door zich in te zetten als vrijwilliger.

Onderstaand treft u de vacatures aan die op dit moment openstaan. Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden als u zich wilt inzetten voor De Einder op andere vlakken of delen van de werkzaamheden die in de vacatures worden genoemd.

Vacature penningmeester >

Vacature officemanager >

Oproep om mee te werken aan documentaire rouwverwerking

Beste hulpvrager en naasten,

Een (naderend) overlijden van een dierbare kan veel teweegbrengen bij de naasten. Een nieuwe techniek kan in deze moeilijke periode troost en steun bieden. Hier vertel ik u graag meer over.

Graag stel ik me kort even aan u voor. Nadat ik 4 jaar als zelfstandig documentairemaker heb gewerkt voor diverse levensbeschouwelijke omroepen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), ben ik mij gaan specialiseren op de Nederlandse Filmacademie (richting regie documentaire) waar ik momenteel met een team van medestudenten bezig ben met de voorbereidingen van mijn afstudeerdocumentaire. Een uitzendgarantie op de NPO en een korte bioscooproulatie staan inmiddels vast.

Op het gebied van rouwverwerking is er momenteel een nieuwe techniek beschikbaar die het voor nabestaanden mogelijk maakt om via de computer videogesprekken te hebben met hun overleden dierbaren.

We zijn ons ervan bewust dat deze nieuwe technologie mogelijk enige aversie en weerstand bij u zou kunnen oproepen. Echter zijn diverse rouwspecialisten overtuigd van de heilzame werking van deze techniek mits deze therapeutisch wordt toegepast. Als afstuderende makers willen we daarom graag een documentaire maken die de werkzaamheid van deze techniek samen met therapeuten en wetenschappers onderzoekt.

Zelf is mijn oma niet zo lang geleden plotseling overleden aan een hartinfarct. Ik heb zelf ervaren door wat voor heftige processen je op zo een moment gaat. De gedachte dat ik mijn oma via de computer opnieuw zou kunnen ontmoeten en om de bevestiging van haar te krijgen dat ze echt gelukkig is op de plek waar ze nu is, zou mij veel steun hebben geboden in mijn rouwproces.

Hoe werkt de techniek?
Van de te overlijden patiënt wordt een stukje video van ongeveer 1 minuut opgenomen. Speciale software ‘leert en analyseert’ vervolgens hoe de gelaatstrekken van diegene bewegen. (Dit ‘leren en analyseren’ van de gelaatstrekken gebeurt allemaal op basis van kunstmatige intelligentie). Dit stukje geanalyseerde video vormt het ‘bronmateriaal’. Dit ‘bronmateriaal’ is de basis van het videogesprek met de nabestaanden.

Tijdens het videogesprek zit er aan de andere kant van de computer een stemacteur. De stemacteur voert in feite het gesprek met de nabestaanden. Maar de gelaatstrekken en gezichtsuitdrukkingen van de stemacteur worden tijdens het gesprek geprojecteerd op het ‘bronmateriaal’. Zo wordt de indruk gewekt dat nabestaanden daadwerkelijk een gesprek voeren met de overleden dierbare. U kunt het vergelijken met een marionette: het door de software geanalyseerde bronmateriaal is de marionette, de stemacteur bestuurt (door zijn eigen gezichtsuitdrukkingen) de touwtjes. Deze techniek is zodanig goed doorontwikkeld, dat het haast onmogelijk is om te detecteren dat de interactie gemanipuleerd is.

Voor de beeldvorming hierbij een voorbeeldfilmpje van deze techniek:
https://www.youtube.com/watch?v=cYwW8TVFfi4&list=UU1xEaRxvIFpX7KbXhnNcejg

Hulp van therapeuten en wetenschappers
In de wetenschap wordt momenteel onderzoek gedaan naar hoe deze technologie in dienst kan staan van de rouwverwerking. Parallel aan dat onderzoek wordt deze documentaire gemaakt waarbij we door diezelfde wetenschappers worden bijgestaan.

Ook worden we bijgestaan door diverse ervaren rouwtherapeuten die overtuigd zijn van de heilzame werking van deze techniek. Ze zijn ervan overtuigd dat deze techniek een zeer belangrijke tool kan zijn in de rouwverwerking. De therapeuten zijn dan ook zeer enthousiast over deze techniek en helpen ons bij het maken van deze documentaire zodat we te allen tijde zorgvuldig en verantwoord te werk kunnen gaan.

Wilt u meewerken aan deze documentaire?
Bent u (aankomende) nabestaande (wiens dierbare binnenkort komt te overlijden of wiens dierbare al overleden is) en zou u er open voor staan om in het kader van uw rouwverwerkingsproces onder begeleiding van rouwspecialisten via de computer een videogesprek aan te gaan met uw overleden dierbare?

Mocht dit het geval zijn én wilt u meewerken aan deze documentaire, dan komen we graag in contact met u. Onze filmperiode loopt van 9 december 2019 tot me met 10 januari 2020. In deze periode kunt u verwachten dat er filmopnames worden gemaakt van u rondom het hele therapie traject. De uiteindelijke documentaire wordt een respectvol en integer gezinsportret.

We realiseren ons goed hoe enorm gevoelig zulke kwesties liggen. Het spreekt uiteraard voor zich dat we met een grote zorgvuldigheid, respect en integriteit te werk gaan. Deze documentaire maken we vanuit een oprechte goedwillendheid om een positieve bijdrage te leveren aan de nabestaanden. Nooit willen we slechts ‘een vluchtige filmploeg’ zijn. We willen al onze energie, aandacht en liefde voor de volle 100% steken in de dierbare en zijn of haar naasten zodat we vanuit die oprechte betrokkenheid samen een betekenisvolle en inspirerende documentaire kunnen maken.

Omdat we het belangrijk vinden om vanuit een betrokken en persoonlijke basis te werk te gaan, lijkt het ons heel fijn om u telefonisch eens te spreken en u eventueel te ontmoeten.

We begrijpen dat u naar aanleiding van bovenstaande informatie veel vragen heeft. We vragen u in dit geval vriendelijk om rechtstreeks contact met ons op te nemen zodat we al uw vragen kunnen beantwoorden en onduidelijkheden kunnen wegnemen.

Roshan.nejal@Hotmail.com

Bij voorbaat heel veel dank!

Graag horen we van u,

Roshan&team

Spreken over samen uit het leven stappen

Paul Teunissen

Ik, Paul Teunissen, zou graag in contact komen met echtparen die overwegen om, als het moment daar is, samen uit het leven te stappen.

Ik werk aan een lang krantenartikel dat lezers inzicht zal moeten verschaffen in de overwegingen en ervaringen van een echtpaar om tot dit besluit te komen.

Zelf ben ik langere tijd hulpverlener geweest en heb ik mensen in moeilijke levensfasen bijgestaan.

Uiteraard zal ik grote voorzichtigheid betrachten. Mocht u toelichting willen dan zou ik graag kennismaken. Daarna kunt u bepalen of u mee wilt werken.

Naast een weergave van de persoonlijke beweegredenen zullen ook de hindernissen die betrokkenen tegenkomen in hun streven naar een waardig, gedeeld levenseinde, alle aandacht krijgen.

Contact: paulteun@xs4all.nl / 06 – 183 47 954

Gezocht: Mensen die willen vertellen over voltooid leven

Wanneer is een leven voltooid? En hoe bepaal je of een leven voltooid is? En wat maakt daar tegenover het leven de moeite waard? Een zeer delicate en persoonlijke vraag.

Je hebt het recht om nagenoeg alles zelf te bepalen in het leven. Van het kleine wat je eet vandaag tot het grote hoe richt ik mijn leven in. En aan het einde daarvan mag je ineens niet zelf bepalen hoe en wanneer het voor je ophoudt.
Het Zuidelijk Toneel maakt elk jaar met een professionele regisseur een voorstelling met amateur spelers uit de omgeving Noord-Brabant. Met onze spelers wil regisseur Bram Jansen het thema ‘Voltooid Leven’ onderzoeken. Wij zijn op zoek naar mensen die vanwege dementie en terminaal ziek zijn zoekende zijn in vragen rondom voltooid leven of daar al een heel stellige wens in hebben. Ook zijn we op zoek naar mensen die om andere redenen graag hun einde in eigen handen houden en die een uitgesproken mening hebben.

We komen graag in contact met mensen die op 30 september, 7 oktober of 15 of 16 oktober geinterviewd willen worden door de spelersgroep in Tilburg. Jouw verhaal wordt vervolgens gebruikt in de voorstelling, indien gewenst geanonimiseerd. Het interview vindt niet tijdens de voorstelling plaats: het is slechts ter voorbereiding van de uiteindelijke voorstelling. Reiskosten worden vergoed.
Graag zo spoedig mogelijk reageren door te mailen naar iwan.zeinstra@gmail.com of te bellen naar 06 57923023.

Onderzoek: ‘euthanasie in de psychiatrie’

Het Amsterdam UMC (voorheen AMC) doet onderzoek naar de praktijk rondom euthanasie in de psychiatrie. Wij zouden graag interviews willen houden met mensen die vanwege psychiatrisch lijden een euthanasiewens hebben en/of een euthanasieverzoek hebben gedaan bij hun arts. Het kan zijn dat het euthanasieverzoek is afgewezen, maar ook dat u nog in het proces zit of dat het is toegekend. Voor ons maakt dit niet uit.

Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de vragen hoe het is om niet meer te willen leven, wat het voor u betekent om een euthanasieverzoek te hebben, hoe uw ervaringen zijn geweest met de arts en het verzoek, wat ondraaglijkheid of uitzichtloosheid voor u betekent, hoe het euthanasieverzoek zich verhoudt tot eventuele suïcidaliteit et cetera. Wij gaan graag in gesprek (wat ongeveer een uur a 1.5 uur zal duren) om zo goed zicht te krijgen op de belevingswereld van de mensen waar dit vraagstuk uiteindelijk om draait: degene met het euthanasieverzoek!
Kent u iemand of ben u iemand die een verzoek om euthanasie heeft gedaan vanwege psychiatrisch lijden, en zou willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Persoonsgegevens (naam, adres et cetera) zijn uiteraard vertrouwelijk en worden beschermd en het interview kan plaatsvinden op elk gewenste locatie.

Om mee te kunnen werken aan het onderzoek moet er aan onderstaande eisen worden voldaan:
– ouder dan 18 jaar
– u heeft een euthanasiewens en/of euthanasieverzoek gedaan bij uw arts vanwege psychiatrisch lijden
– u bent wilsbekwaam ten aanzien van medewerking aan dit onderzoek

Voor meer informatie of mogelijke deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen met:
Rosalie Pronk, PhD student Amsterdam UMC
email: r.pronk@amc.uva.nl

Oproep: Samen sterven

Geachte heer/mevrouw,

Als journalist van onder meer de Volkskrant doe ik research naar echtparen die van plan zijn om samen uit het leven te stappen. De mensen die ik zoek staan aan het begin of zitten in een traject dat zij samen plannen. Tijdens dat traject kan er nog van alles veranderen; de praktijk kan onvoorspelbaar zijn.

Graag zou ik spreken met mensen die overwegen om samen te sterven. Hierbij ben ik benieuwd naar de beweegredenen en de onderlinge dynamiek die aan het besluit ten grondslag liggen. Het gaat om een open en vrijblijvend gesprek – er wordt dus nog niets geschreven.

Ik ben me ervan bewust dat het gevoelige situaties betreft, en zal zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met het contact.

Vriendelijke groet,

Wouter Scheepstra
wouterscheepstra@gmail.com
www.wouterscheepstra.nl06-46330324

Onderzoek ‘Voltooid Leven bij Ouderen’

Voor wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) zijn wij op zoek naar ouderen die hun ervaringen willen delen over voltooid leven. Het doel van het onderzoek is om meer kennis te verkrijgen over ouderen die hun leven als voltooid ervaren of het gevoel hebben dat zij klaar zijn met leven, om zo een beter beeld te krijgen van de leefwereld van ouderen, en hoe daarop ingespeeld kan worden. Kent u iemand in uw omgeving of bent u zelf iemand die met zijn/haar ervaringen wil bijdragen aan onderzoek door middel van een interview?

  • Uw naam en andere personalia blijven vertrouwelijk en worden beschermd.
  • Voltooid leven in deze context hoeft niet te betekenen dat u een concrete doodswens heeft of op korte termijn de regie in eigen handen wil nemen rondom uw eigen overlijden.

Inclusie criteria:

  • U bent ouder dan 65 jaar
  • U heeft geen levensbedreigende ziekte
  • Er is bij u geen sprake van een huidige psychische stoornis

Voor meer informatie en voor mogelijke deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen met Iris Lechner
Email: i.m.lechner@student.vu.nl
Telefoon: 06-31171752
Postadres: Uilenstede 413, 1183 AE, Amstelveen

Oproep om mee te werken aan een film over voltooid leven

Nederlandse filmmakers zoeken respondenten voor de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse speelfilm over de belevingswereld omtrent een voltooid leven (zelf-geregisseerd levenseinde) en de invloed van zo’n keuze op de omgeving en (toekomstige) nabestaanden.

De makers

Mijn naam is Floor van der Meulen ik ben filmregisseur en ontwikkel deze speelfilm samen met scenarioschrijver Bastiaan Kroeger, filmproducent Derk-Jan Warrink van Keplerfilm, met steun van het Nederlands Filmfonds.

Als makers streven we naar een waarachtige en integere film, die gebaseerd is op diepgaande research. De film, ondanks dat het fictief drama is, moet een weerspiegeling zijn van de huidige maatschappij waar wij in leven. In het kader van research en de ontwikkeling van de film spreken of ontmoeten wij graag mensen die hun ervaringen (anoniem) willen delen. Mensen op wie één van de volgende situaties van toepassing is:

  • Een familielid heeft aangegeven dat hij/zij het leven als voltooid ervaart en kiest voor een zelf-geregisseerd levenseinde in de (nabije) toekomst.
  • U bent recent een familielid of goede kennis verloren door een zelf-geregisseerd levenseinde.
  • U beschouwt uw leven als voltooid en kiest voor een zelf-geregisseerd levenseinde en hebt uw naasten dit ten gehore gebracht.

In alle drie de gevallen, zijn wij voor dit specifieke drama, opzoek naar (relatief) gezonde mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Dus enkel wat ouderdomskwaaltjes, het vooruitzicht op afhankelijkheid, eenzaamheid, ect. Maar niet chronische depressies, borderline, dementie of andere zwaardere motieven.

Mocht u geïnteresseerd zijn en voldoet u aan de bovengenoemde criteria, kunt u contact opnemen via volgend emailadres: fvdmeulen@me.com

Bij voorbaat dank, wij vinden uw bijdrage aan de ontwikkeling van een waarachtige film zeer betekenisvol. Zonder u geen film.
Floor

HKU-studenten maken kortfilm over verborgen euthanasie

Met de korte speelfilm Morfine maken regisseur Leon Golterman en producent Vincent de Gram zich hard voor het waardige levenseinde. Hiermee studeren ze af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).
“Als student aan de HKU word je omringd door jongeren die midden in het leven staan,” zegt regisseur Leon Golterman.
“Toch wordt het recht om te sterven breed gedragen. Velen van hen hebben een opa of oma door een moeilijke laatste levensfase zien gaan en zeggen: ‘Voor mij hoeft dit zo niet.’ Kwaliteit boven kwantiteit.”
De recente ontwikkelingen in het euthanasiedebat laten volgens de makers zien dat de strijd om het waardige levenseinde nog lang niet gestreden is.

 

Morfine
Morfine gaat over een katholieke huisarts die ontdekt dat zijn coassistente op het punt staat een verlamde patiënt te helpen met een verborgen euthanasie. Hij staat voor een duivels dilemma: slaat hij alarm, of houdt hij hen de hand boven het hoofd?
“Als filmmaker ben ik altijd geïnteresseerd geweest in drama gebaseerd op waargebeurde verhalen: films die een combinatie zijn van fictie en de actualiteit. Morfine is precies dat.
Het Nederlandse beleid is toonaangevend voor de rest van de wereld. Door het goede voorbeeld te geven, kan Nederland zich inzetten voor wereldwijde acceptatie van hulp bij zelfdoding.”
Door de kijker te verplaatsen in het hoofd van de patiënt, de coassistent en de katholieke huisarts, willen de makers de gevaren laten zien van een terugkeer naar euthanasie in de schaduwen.
“Morfine zal vertoond worden op internationale festivals, op televisie en via online kanalen – juist in landen waar euthanasie niet vanzelfsprekend is. Daarnaast maken we de film beschikbaar voor debatavonden en het onderwijs.  Zo willen we bijdragen aan een waardig levenseinde voor iedereen.”

Mevrouw Geluk
De aanleiding voor deze kortfilm is het verhaal van mevrouw Geluk. Zij woonde in een Zeeuws, religieus verzorgingshuis en kon door haar halfzijdige verlamming bijna niets meer. Ze besloot dat het genoeg was geweest: ze vroeg om euthanasie.
De gelovige directie verzette zich uit alle macht tegen haar verzoek. In een poging om haar euthanasie te blokkeren, werd zij ten onrechte wilsonbekwaam verklaard. Met een valse diagnose van dementie hield de directie haar maandenlang gevangen in haar eigen lichaam.
“Dit verhaal heeft me diep geraakt. Ik geloof dat ieder mens vrij moet zijn om zijn of haar eigen levenskeuzes te maken – ook als die levenskeuze de dood is. Een patiënt mag nooit lijden onder de geloofsovertuiging van zijn arts, verpleegkundige of verpleeghuisdirectie.
Hierdoor dwing je familie en verzorgers om het heft in eigen handen te nemen. Het gevaar van een terugkeer naar verborgen euthanasie is reëel en schadelijk voor zowel patiënten als medici.”

Crowdfunding
Het budget voor de film wordt opgehaald door middel van crowdfunding en krijgt steun van verschillende maatschappelijke organisaties en de provincie Limburg.
“We zijn erg dankbaar voor alle steun die we tot nu toe van vrienden, familie en vreemden hebben gehad. We hebben nu al meer dan € 3600,- euro opgehaald, 60% van ons streefbedrag.
Wanneer we 70% van het streefbedrag, oftewel € 4200,- hebben opgehaald, zal de provincie Limburg ons steunen met de laatste 30%.”
De makers doen daarom een oproep aan vrienden en donateurs van Stichting de Einder om de film te kunnen realiseren.
“Met uw bijdrage kunnen we het juiste decor maken en onze camera-, geluid- en lichtsets regelen om dit verhaal eer aan te doen. In ruil daarvoor bieden we verschillende rewards aan, waaronder kaarten voor de première.”

De crowdfundingactie loopt tot 22 februari. Meer over het filmproject is hier te vinden.