De Einder is dringend op zoek naar een bestuurslid in de rol van secretaris

Stichting De Einder zet zich in voor het behoud van eigen regie bij een zelfverkozen en
humane dood. Alle betrokkenen bij De Einder doen dit vanuit overtuiging en passie, op
vrijwillige basis.
Het bestuur van De Einder is zeer dringend op zoek naar vervulling van de onbezoldigde vacature van secretaris.
Samen met de andere bestuursleden is de secretaris verantwoordelijk voor het gevoerde
beleid van de stichting. De Einder werkt hierbij samen met andere organisaties die zich inspannen
op het terrein van het zelfverkozen levenseinde.
De secretaris richt zich in het bijzonder op het bijhouden van de documentatie en archivering,
en het voorbereiden en notuleren van bestuursvergaderingen.
Bent u, of kent u onze nieuwe secretaris?
Het volledige functieprofiel is hier te lezen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden die er zijn. Geïnteresseerd in deze afwisselende functie? Mail uw motivatie naar info@deeinder.nl en wij nemen contact met u op.