Promotieonderzoek Boudewijn Chabot herhaald door onderzoekers Erasmus Universiteit

Het promotieonderzoek van Dr. Boudewijn Chabot (psychiater) uit 2007 vormde een
belangrijk startpunt van het onderzoek naar het zelfgekozen levenseinde in eigen regie in
Nederland. Lees meer…