Waarschuwing voor fake euthanatica

Veelvuldig komt het voor dat teleurgestelde bestellers van beweerdelijke euthanatica – veelal ten einde raad en ten langen leste – De Einder benaderen. Voorkom oplichting.

Soms tot meerdere malen aan toe bleken deze hulpvragers te zijn afgezet door distributeurs met websites die betrouwbaar leken maar die in werkelijkheid ofwel met de levering in gebreke bleven ofwel een nepproduct leverden. Voorkom het in zee gaan met scammers door u van te voren goed te laten voorlichten door één van de meerdere solide Right to Die Societies in Nederland. De Einder maakt daar deel van uit en haar consulenten kunnen u met inachtneming van de beperkingen die de wet hen oplegt, van de juiste informatie voorzien.